EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:367:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 367, 22. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 367

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
22. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1941/2006, 11. detsember 2006, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2007. aastaks

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1942/2006, 12. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta

18

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1943/2006, 12. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 876/2002, millega luuakse ühisettevõte Galileo

21

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1944/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

23

 

*

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1945/2006, 11. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 495/77, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist regulaarse valves olemise eest, ning nimetatud hüvitise andmise tingimused ja määrad

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1946/2006, 21. detsember 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1947/2006, 21. detsember 2006, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1948/2006, 21. detsember 2006, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1949/2006, 21. detsember 2006, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 958/2006 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1950/2006, 13. detsember 2006, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) hobuslaste raviks oluliste ainete nimekiri ( 1 )

33

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1951/2006, 21. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) teatavad rakenduseeskirjad puidust mahutites töödeldud veinide esitlemise osas

46

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1952/2006, 21. detsember 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

49

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1953/2006, 21. detsember 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

53

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1954/2006, 21. detsember 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

56

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1955/2006, 21. detsember 2006, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

58

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1956/2006, 21. detsember 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

59

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1957/2006, 21. detsember 2006, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

61

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1958/2006, 21. detsember 2006, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

63

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1959/2006, 21. detsember 2006, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

65

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1960/2006, 21. detsember 2006, määruses (EÜ) nr 935/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

67

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu otsus nr 2/2006, 17. oktoober 2006, millega muudetakse otsuse nr 1/98 (põllumajandustoodetega kauplemise korra kohta) protokolle nr 1 ja nr 2

68

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2006/1000/ÜVJP, 11. detsember 2006, milles käsitletakse ühismeetme 2002/589/ÜVJP rakendamist, et tagada Euroopa Liidu osalemine väike- ja kergrelvade destabiliseeriva hankimise ja leviku vastases võitluses Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas

77

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 14. detsembri 2006. aasta otsuse 2006/944/EÜ (millega määratakse vastavalt nõukogu otsusele 2002/358/EÜ ja Kyoto protokolli kohaselt kindlaks Euroopa Ühendusele ja selle liikmesriikidele eraldatud vastavad heitkoguste tasemed) parandused ( ELT L 358, 16.12.2006 )

80

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top