EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:349:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 349, 12. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 349

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
12. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1817/2006, 11. detsember 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1818/2006, 11. detsember 2006, millega kehtestatakse kaaliumkloriidi koguselise ülemmäära haldamise kord seoses Valgevenest pärit kaaliumkloriidi impordi suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmetega

3

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/130/EÜ, 11. detsember 2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ rakendamise kohta kriteeriumide kehtestamise osas, mille alusel vabastatakse teatavad toiduloomade veterinaarravimid veterinaararsti retsepti esitamise nõudest ( 1 )

15

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/131/EÜ, 11. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka metamidofoss ( 1 )

17

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/132/EÜ, 11. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka protsümidoon ( 1 )

22

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/133/EÜ, 11. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka flusilasool ( 1 )

27

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/134/EÜ, 11. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka fenarimool ( 1 )

32

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/135/EÜ, 11. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka karbendasiim ( 1 )

37

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/136/EÜ, 11. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka dinokap ( 1 )

42

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 13. november 2006, kokkuleppes Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel (Norra osalemise kohta Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töös) sätestatud Norra osamaksu suuruse läbivaatamist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta

47

Kokkuleppes Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel (Norra osalemise kohta Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töös) sätestatud Norra osamaksu suuruse läbivaatamist käsitlev Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vaheline Kokkulepe

49

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 11. detsember 2006, millega pikendatakse liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Jaapanist pärit taimede looduslikke või aretatud kääbusvorme käsitleva otsuse 2002/887/EÜ kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5997 all)

51

 

*

Komisjoni otsus, 11. detsember 2006, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest perekonna Vitis L. Horvaatiast või endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit taimede, välja arvatud viljade puhul (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6365 all)

52

 

*

Komisjoni otsus, 11. detsember 2006, millega kehtestatakse ühenduse rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega Prantsusmaal aastatel 2004 ja 2005 (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6382 all)

56

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühismeede 2006/918/ÜVJP, 11. detsember 2006, millega muudetakse ühismeedet 2006/304/ÜVJP, millega asutatakse ELi planeerimisrühm (EUPT Kosovo) seoses ELi võimaliku kriisiohjamise operatsiooniga Kosovos õigusriigi alal ja teistes võimalikes valdkondades, ning pikendatakse selle kehtivust

57

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 30. novembri 2006. aasta ühismeetme 2006/867/ÜVJP (millega pikendatakse ja muudetakse Euroopa Liidu järelevalvemissiooni volitusi) parandus ( ELT L 335, 1.12.2006 )

59

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top