EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:341:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 341, 07. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 341

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
7. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1793/2006, 6. detsember 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1794/2006, 6. detsember 2006, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste ühine maksustamiskava ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1795/2006, 6. detsember 2006, teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norrast pärit kaupade Euroopa Ühendusse importimise tariifikvoodi avamise kohta 2007. aastaks

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1796/2006, 6. detsember 2006, millega avatakse 2007. aastaks tariifikvoot teatavate Islandist pärit, nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1797/2006, 6. detsember 2006, millega avatakse 2007. aasta tariifikvoot teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1798/2006, 6. detsember 2006, 2007. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) n 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1799/2006, 6. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 26/2004 ühenduse kalalaevastiku registri kohta

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1800/2006, 6. detsember 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

29

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 13. november 2006, protokolli (millega muudetakse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahel seoses Horvaatia Vabariigist või ühendusest pärit suhkru ja suhkrutoodete tariifikvootidega) sõlmimise kohta

31

Protokoll, millega muudetakse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahel seoses Horvaatia Vabariigist või ühendusest pärit suhkru ja suhkrutoodete tariifikvootidega

33

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 5. detsember 2006, millega muudetakse otsust 2006/80/EÜ Sloveenia osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5797 all)

37

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2006, ühenduse seisukoha kohta Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise laevaseadmete vastavustunnistuste vastastikuse tunnustamise lepingu alusel moodustatud ühiskomitee töökorra suhtes

39

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2006, taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide vastu võitlemisel Belgia ja Saksamaa tehtud kulutuste katmiseks 2006. aastaks ettenähtud ühenduse rahalise toetuse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5894 all)

43

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2006, millega lõpetatakse Hiina Rahvavabariigist pärit käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade importi käsitlev absorptsioonivastane kordusuurimine

46

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top