Help Print this page 

Document L:2006:337:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 337, 05. detsember 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Text
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 337

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
5. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1783/2006, 4. detsember 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1784/2006, 4. detsember 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2037/2000 seoses töötlemise abiainete kasutamisega

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1785/2006, 4. detsember 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 kohaselt 2007. aastaks ette nähtud tekstiilikvootide haldamise ja jagamise eeskirjad

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1786/2006, 4. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 III B, IV ja VI lisa 2007. aasta tekstiilikvootide osas

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1787/2006, 4. detsember 2006, millega muudetakse komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 809/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ, mis puudutab prospektides sisalduvat informatsiooni nagu ka selliste prospektide formaati, andmete esitamist viidetena ja selliste prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist

17

 

*

Nõukogu direktiiv 2006/117/Euratom, 20. november 2006, radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta

21

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 17. november 2006, Euroopa lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Rumeenia vahel) tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist käsitleva protokolli (PECA) ühenduse nimel allkirjastamise kohta

33

Euroopa lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Rumeenia vahel) tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist käsitlev protokoll (PECA)

34

 

*

Nõukogu otsus, 20. november 2006, Euroopa lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Rumeenia vahel) tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist käsitleva protokolli (PECA) sõlmimise kohta

43

 

*

Nõukogu otsus, 28. november 2006, ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 107 M2- või M3-kategooria sõidukite üldise konstruktsiooni kinnitamist käsitlevate ühtsete sätete kohta ( 1 )

45

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2006, millega kiidetakse heaks liikmesriikide esitatud loomahaiguste ja teatavate TSEde likvideerimise ja seire ning zoonooside ennetamise kavad aastaks 2007 (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5677 all)

46

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2006, millega kiidetakse heaks Bulgaaria ja Rumeenia esitatud loomahaiguste ja teatavate TSEde likvideerimise ja seire ning zoonooside ennetamise kavad aastaks 2007 ning millega muudetakse otsust 2006/687/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5702 all)

57

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top