EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:276:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 276, 07. oktoober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 276

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
7. oktoober 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1480/2006, 6. oktoober 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1481/2006, 6. september 2006, millega nähakse ette nende raamatupidamisandmete vorm ja sisu, mis tuleb esitada komisjonile seoses EAGFi ja EAFRDi raamatupidamisarvestuste kontrollimise ja heakskiitmisega ning järelevalveks ja prognooside tegemiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1482/2006, 6. oktoober 2006, millega kuulutatakse välja alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva pehme nisu ja rukki edasimüümiseks ühenduse turul eesmärgiga töödelda need ühenduses jahuks

51

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1483/2006, 6. oktoober 2006, millega kuulutatakse välja alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul

58

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1484/2006, 6. oktoober 2006, millega avatakse pakkumismenetlus bioetanoolina ühenduses kasutamiseks ette nähtud veinialkoholi müügiks

64

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

EL–Maroko assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2006, 26. september 2006, millega asutatakse inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi allkomitee

73

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 5. oktoober 2006, millega muudetakse otsust 2003/43/EÜ, millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid seoses kipsplaatidega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4360 all)  ( 1 )

77

 

*

Komisjoni otsus, 6. oktoober 2006, millega muudetakse otsuse 2002/308/EÜ (millega kehtestatakse kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja/või nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja kalakasvanduste loetelud) I ja II lisa (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4362 all)  ( 1 )

80

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2006/675/ÜVJP, 10. august 2006, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni panust Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevat ÜRO missiooni (MONUC) valimisprotsessi ajal toetavasse Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (operatsioon EUFOR RD Congo)

109

 

*

Nõukogu otsus 2006/676/ÜVJP, 10. august 2006, Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni valitsuse vahelise Šveitsi Konföderatsiooni osalemist Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevat ÜRO missiooni (MONUC) valimisprotsessi ajal toetavas Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis (operatsioon EUFOR RD Congo) käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta

110

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni valitsuse vaheline Šveitsi Konföderatsiooni osalemist Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevat ÜRO missiooni (MONUC) valimisprotsessi ajal toetavas Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis (operatsioon EUFOR RD Congo) käsitlev kirjavahetuse vormis Leping

111

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top