EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:236:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 236, 31. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 236

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
31. august 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1288/2006, 25. august 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 367/2006, millega kehtestatakse Indiast pärit polüetüleentereftalaatkile impordi suhtes pärast dumpinguvastaste tollimaksude aegumise läbivaatamist määruse (EÜ) nr 2026/97 artikli 18 alusel lõplik tasakaalustav tollimaks, ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1676/2001, millega kehtestatakse muu hulgas Indiast pärineva polüetüleentereftalaatkile impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1289/2006, 25. august 2006, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Korea Vabariigist pärinevate side-by-side-külmikute impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1290/2006, 30. august 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1291/2006, 30. august 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1292/2006, 30. august 2006, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursa püük ICES I, II (Norra veed) püügipiirkonna vetes

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1293/2006, 30. august 2006, millega Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse euroopa merikuradi püük ICESi IV (Norra veed) püügipiirkonna vetes

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1294/2006, 30. august 2006, millega Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merilutsu püük ICESi IV (Norra veed) püügipiirkonna vetes

26

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni soovitus, 24. august 2006, kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja selle digitaalse säilitamise kohta

28

 

*

Komisjoni otsus, 25. august 2006, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimikud, mis on esitatud kromafenosiidi, halosulfurooni, tembotriooni, valifenaali ja kabatšoki kollamosaiikviiruse (Zucchini yellow mosaic virus) nõrgestatud tüve üksikasjaliku läbivaatuse jaoks seoses nende võimaliku lisamisega nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3820 all)  ( 1 )

31

 

 

Euroopa Liidu üldeelarvele lisatud dokumendid

 

*

Euroopa Ravimiameti (EMEA) 2006 aasta esimene paranduseelarve

34

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 29. augusti 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1285/2006 (millega avatakse teatavate GATTi kvootide alusel 2007. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside väljaandmise menetlus) parandus ( ELT L 235, 30.8.2006 )

35

 

*

Nõukogu 26. septembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2042/2000 (millega kehtestatakse Jaapanist pärinevate telekaamerasüsteemide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks) parandus ( EÜT L 244, 29.9.2000 ) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 11. Välissuhted, 34. köide, lk 139)

35

 

*

Nõukogu 18. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1651/2003 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 302/93 Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse asutamise kohta) parandus ( ELT L 245, 29.9.2003 ) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 01. Üldised ning finants- ja institutsioonilised küsimused, 04. köide, lk 440)

36

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top