EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:199:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 199, 21. juuli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 199

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
21. juuli 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1113/2006, 20. juuli 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1114/2006, 20. juuli 2006, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1115/2006, 20. juuli 2006, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3703/85, milles sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühiste turustusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjad

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1116/2006, 20. juuli 2006, millega keelatakse anšoovisepüük ICESi VIII alapiirkonnas

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1117/2006, 20. juuli 2006, milles käsitletakse tapatoetuse ja lisatasu maksmist veterinaarmeetmete raames, millega nähakse ette loomade tapmine Madalmaades

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1118/2006, 20. juuli 2006, tariifikvoodi alusel imporditud Uus-Meremaa või impordilitsentside väljaandmise peatamise kohta

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1119/2006, 20. juuli 2006, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1058/2006 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1120/2006, 20. juuli 2006, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1057/2006 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1121/2006, 20. juuli 2006, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1122/2006, 20. juuli 2006, määruses (EÜ) nr 935/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1123/2006, 20. juuli 2006, määruses (EÜ) nr 936/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud pehme nisu eksporditoetuse pakkumiste kohta

18

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 11. juuli 2006, millega muudetakse otsust 2005/231/EÜ, millega lubatakse Rootsil kohaldada vähendatud maksumäära teatavate kodumajapidamiste ja teenindussektori äriühingute poolt tarbitava elektrienergia suhtes kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19

19

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 12. juuli 2006, eritingimuste kehtestamise kohta teatavatest kolmandatest riikidest imporditud teatavatele toiduainetele seoses nende aflatoksiinide saastuse ohuga (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3113 all)  ( 1 )

21

 

*

Komisjoni otsus, 14. juuli 2006, millega luuakse standardialaste nõuannete järelevalverühm, kes nõustab komisjoni Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) arvamuste objektiivsuse ja erapooletuse hindamisel

33

 

*

Komisjoni otsus, 19. juuli 2006, millega muudetakse otsust 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga ühenduses (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3257 all)  ( 1 )

36

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) parandus ( ELT L 139, 30.4.2004, lk 1 ) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 13. Tööstuspoliitika ja siseturg, 34. köide, lk 319)

39

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top