Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:192:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 192, 13. juuli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 192

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
13. juuli 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1054/2006, 12. juuli 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1055/2006, 12. juuli 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I ja III lisa seoses flubendasooli ja lasalotsiidiga ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1056/2006, 12. juuli 2006, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1057/2006, 12. juuli 2006, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Portugali imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1058/2006, 12. juuli 2006, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1059/2006, 12. juuli 2006, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo tollimaksu vähendamiseks

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1060/2006, 12. juuli 2006, millega muudetakse teraviljatoetuse korrigeerivat summat

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1061/2006, 12. juuli 2006, millega määratakse kindlaks määrusega (EÜ) nr 958/2003 ette nähtud maisi tariifikvootidele kohaldatav ühtne jaotuskoefitsient

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1062/2006, 12. juuli 2006, millega määratakse kindlaks määrusega (EÜ) nr 958/2003 ette nähtud nisu tariifikvootidele kohaldatav ühtne jaotuskoefitsient

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1063/2006, 12. juuli 2006, kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha impordisertifikaatide väljaandmise kohta

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1064/2006, 12. juuli 2006, millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordiõiguste taotlusi, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 1081/1999 alusel teatavat alpi tõugu ja mägitõugu pullide, lehmade ja mullikate impordiks

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1065/2006, 12. juuli 2006, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient impordilitsentside väljaandmise kohta suhkrusektori toodete jaoks tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

18

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 3. september 2004, EÜ asutamislepingu artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta Boliden AB, Boliden Fabrication AB ja Boliden Cuivre & Zinc S.A.; Austria Buntmetall AG ja Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.; Halcor S.A.; HME Nederland BV; IMI plc, IMI Kynoch Ltd. ja IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.; KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA ja Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. ja DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj ja Outokumpu Copper Products OY; ja Wieland Werke AG vastu (Juhtum C.38.069 – sanitaartehnilised vasktorud) (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2826 all)

21

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2006/486/ÜVJP, 11. juuli 2006, mis käsitleb ühismeetme 2005/557/ÜVJP Aafrika Liidu missiooni Sudaani Darfuri piirkonnas toetava Euroopa Liidu tsiviil-sõjalise tegevuse kohta, rakendamist

30

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top