Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:187:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 187, 08. juuli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 187

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
8. juuli 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1038/2006, 7. juuli 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1039/2006, 7. juuli 2006, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia, Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Ungari, Poola, Sloveenia, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametite valduses oleva suhkru edasimüümiseks ühenduse turul

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1040/2006, 7. juuli 2006, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 2204/2002, (EÜ) nr 70/2001 ja (EÜ) nr 68/2001 kohaldamisaja osas

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1041/2006, 7. juuli 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisa seoses lammaste transmissiivse spongioosse entsefalopaatia seirega ( 1 )

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1042/2006, 7. juuli 2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) artikli 28 lõigete 3 ja 4 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1043/2006, 7. juuli 2006, millega määratakse kindlaks oliiviõli tegelik toodang ning tootmistoetuse määr ühiku kohta 2004/2005. turustusaastal

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1044/2006, 7. juuli 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1019/2002 oliiviõli turustusnormide kohta

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1045/2006, 7. juuli 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1046/2006, 7. juuli 2006, veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

23

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/41/EÜ, 7. juuli 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ klotianidiini ja petoksamiidi lisamisega toimeainete hulka ( 1 )

24

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 29. mai 2006, Mauritaania Islamivabariigiga toimunud muudetud Cotonou lepingu artikli 96 kohase nõupidamismenetluse lõpetamise kohta

28

 

*

Nõukogu otsus, 27. juuni 2006, otsusega 2003/479/EÜ, mis käsitleb nõukogu peasekretariaati lähetatud ekspertide ja sõjaväelaste suhtes kohaldatavaid eeskirju, ettenähtud hüvitiste kohandamise kohta

32

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 4. juuli 2006, mis kehtestab määruse (EÜ) nr 2182/2002 artiklites 13 ja 14 ettenähtud meetmete rahastamiseks mõeldud ühenduse tubakaalase uurimustöö ja teabelevi fondi vahendite lõpliku jaotuse liikmesriikide vahel 2006. aastaks (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3030 all)

33

 

*

Komisjoni otsus, 5. juuli 2006, millega tunnistatakse teatavad kolmandad riigid ja teatavad kolmandate riikide alad vabaks bakteritest Xanthomonas campestris (kõik tsitruselistele patogeensed tüved), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ja Guignardia citricarpa Kiely (kõik tsitruselistele patogeensed tüved) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3024 all)

35

 

*

Komisjoni otsus, 6. juuli 2006, millega sätestatakse meetmed A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi levimise ennetamiseks liikmesriikide loomaaedades ja heakskiidetud asutustes, instituutides või keskustes peetavatel lindudel ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/744/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3054 all)  ( 1 )

37

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2006/475/ÜVJP, 12. juuni 2006, lepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi vahel Euroopa Liidu juhitavate vägede staatuse kohta Gaboni Vabariigis

42

Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi vaheline leping Euroopa Liidu juhitavate vägede staatuse kohta Gaboni Vabariigis

43

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top