EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:120:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 120, 05. mai 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 120

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
5. mai 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 683/2006, 27. veebruar 2006, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu Euroopa Ühenduse ja Tai Kuningriigi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus rakendamist ja millega muudetakse ja täiendatakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 684/2006, 4. mai 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 685/2006, 4. mai 2006, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 5. maist 2006

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 686/2006, 4. mai 2006, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 687/2006, 4. mai 2006, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 25. osaliseks pakkumismenetluseks

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 688/2006, 4. mai 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 III ja XI lisa seoses transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate seire ja veiste määratletud riskiteguriga materjaliga Rootsis ( 1 )

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 689/2006, 4. mai 2006, veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2006, 4. mai 2006, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 691/2006, 4. mai 2006, määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 692/2006, 4. mai 2006, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetlusega

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 693/2006, 4. mai 2006, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 2094/2005 välja kuulutatud pakkumiskutse raames imporditava sorgo tollimaksuvähenduse ülemmäär

16

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 27. veebruar 2006, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Tai Kuningriigi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus

17

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Tai Kuningriigi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus

19

 

*

Nõukogu otsus, 27. aprill 2006, Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva lepingu sõlmimise kohta

22

 

*

Nõukogu otsus, 27. aprill 2006, Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

23

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 28. aprill 2006, millega muudetakse otsust 2003/526/EÜ, et pikendada kaitsemeetmete kohaldamist seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1719 all)  ( 1 )

24

 

*

Komisjoni otsus, 4. mai 2006, millega muudetakse otsust 2006/274/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses klassikalise sigade katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1897 all)  ( 1 )

25

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 31. jaanuari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 171/2005 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2193/2003, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele, ning peatatakse nimetatud määruse kohaldamine) parandus ( ELT L 28, 1.2.2005 )

27

 

*

Komisjoni 23. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2184/2005 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004 ja määrust (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) parandus ( ELT L 347, 30.12.2005 )

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top