EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:038:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 38, 09. veebruar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 38

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
9. veebruar 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 212/2006, 8. veebruar 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 213/2006, 8. veebruar 2006, millega kehtestatakse kodulinnuliha eksporditoetused

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 214/2006, 7. veebruar 2006, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 215/2006, 8. veebruar 2006, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) ning määrust (EÜ) nr 2286/2003 ( 1 )

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 216/2006, 8. veebruar 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2184/97 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 217/2006, 8. veebruar 2006, milles sätestatakse nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide loaga ajutiselt lubada minimaalsetele idanevusnõuetele mittevastava seemne turustamine ( 1 )

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 218/2006, 8. veebruar 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1262/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad sekkumisametite teostatava suhkru kokkuostu ja müügi osas

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 219/2006, 8. veebruar 2006, millega avatakse AKV riikidest pärit CN-koodi 0803 00 19 alla kuuluvate banaanide importimiseks tariifikvoot ajavahemikuks 1. märts kuni 31. detsember 2006 ning sätestatakse selle haldamine

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 220/2006, 8. veebruar 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 221/2006, 8. veebruar 2006, millega kehtestatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 2375/2002 vähenduskoefitsient muu kui kõrge kvaliteediga pehmele nisule III alamkvoodi piires vastavalt määrusele (EÜ) nr 169/2006

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 222/2006, 8. veebruar 2006, roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 223/2006, 8. veebruar 2006, millega kehtestatakse munasektori eksporditoetused alates 9. veebruar 2006

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 224/2006, 8. veebruar 2006, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

32

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 225/2006, 8. veebruar 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

34

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ, 7. veebruar 2006, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ ( 1 )

36

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/17/EÜ, 8. veebruar 2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/23/EÜ inimkudede ja -rakkude annetamise, hankimise ja uurimise teatavate tehniliste nõuete osas ( 1 )

40

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top