EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:033:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 33, 04. veebruar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 33

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
4. veebruar 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (1)

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 167/2006/EÜ, 18. jaanuar 2006, teatavate kolmandate riikide tegevuse kohta kaubalaevanduse valdkonnas (kodifitseeritud versioon)

18

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/89/EÜ, 18. jaanuar 2006, elektrienergia varustuskindluse ja infrastruktuuriinvesteeringute kohta (1)

22

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/90/EÜ, 18. jaanuar 2006, millega muudetakse 29. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe (kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks klassifitseeritud ained — k/m/r) turustamise ja kasutamise piirangutega (1)

28

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/1/EÜ, 18. jaanuar 2006, ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol 2006/1/EÜ, 18. jaanuar 2006, (kodifitseeritud versioon) (1)

82

 

 

Parandus

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2110/2005 (ühenduse välisabi kättesaadavuse kohta) parandus (ELT L 344, 27.12.2005)

86

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/35/EÜ (mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest) parandus (ELT L 255, 30.9.2005)

87

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/84/EÜ (millega muudetakse 22. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (ftalaadid mänguasjades ja lapsehooldusvahendites)) parandus (ELT L 344, 27.12.2005)

88

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top