Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:333:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 333, 20. detsember 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
20. detsember 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2077/2005, 19. detsember 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2078/2005, 19. detsember 2005, millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2079/2005, 19. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2001, nõukogu määrust (EÜ) nr 1037/2001 ja määrust (EÜ) nr 2303/2003 seoses veinide sertifitseerimist, märgistamist ja veinivalmistusviise käsitlevate teatavate erandite pikendamisega

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2080/2005, 19. detsember 2005, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 865/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide, nende tööprogrammide ja kõnealuste programmide rahastamisega

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2081/2005, 19. detsember 2005, millega avatakse 2006. aastaks Taist pärit manioki ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2082/2005, 19. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1497/2001 (millega kehtestatakse Bulgaariast, Eestist, Horvaatiast, Leedust, Liibüast, Rumeeniast, Ukrainast ja Valgevenest pärit uurea impordi suhtes ajutised dumpinguvastased tollimaksud), kiidetakse heaks hinnakohustus, mille võtmiseks on teinud ettepaneku Bulgaaria eksportiv tootja ning lõpetatakse menetlus Egiptusest ja Poolast pärit uurea impordi suhtes

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2083/2005, 19. detsember 2005, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ seoses riigihankemenetluste puhul kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2084/2005, 19. detsember 2005, impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2085/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel detsembris 2005 esitatud teatavate muna- ja kodulinnulihasektorite toodete impordilitsentsi taotlusi

32

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2086/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 (millega avatakse kodulinnuliha ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate kodulinnulihatoodete impordilitsentsi taotlusi

34

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2087/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 2497/96 sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate kodulinnulihatoodete impordilitsentsi taotlusi

36

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2088/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 (millega avatakse sealihasektori ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate sealihatoodete impordilitsentsi taotlused

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2089/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita tariifikvootidega sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate sealihasektori toodete impordilitsentsi taotlused ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2006

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2090/2005, 19. detsember 2005, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

42

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 21. november 2005, protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas

44

Protokoll, millega muudetakse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas

45

Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas

46

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 16. detsember 2005, millega lubatakse Tšehhi Vabariigil, Eestil, Küprosel ja Leedul teha erandeid nõukogu direktiivist 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta seoses ajavahemikul 1. jaanuarist 2003 kuni 1. maini 2004 kogutud varudega (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5160 all)

49

 

*

Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelise vastavushindamise, sertifikaatide ja märgistuse vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 1/2005, 11. november 2005, mis on seotud mootorsõidukitoodete ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse vastavushindamisasutuse lisamise jõustamisega

51

 

*

Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelise vastavushindamise, sertifikaatide ja märgistuse vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 2/2005, 11. november 2005, mis on seotud elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse vastavushindamisasutuse lisamise jõustamisega

53

 

 

Euroopa Keskpank

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 9. detsember 2005, müntide emissiooni 2006. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2005/14)

55

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top