Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:314:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 314, 30. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 314

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
30. november 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1952/2005, 23. november 2005, mis käsitleb humalaturu ühist korraldust ja millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 1696/71, (EMÜ) nr 1037/72, (EMÜ) nr 879/73 ja (EMÜ) nr 1981/82

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1953/2005, 29. november 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1954/2005, 29. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad talupidajate jaoks) ettenähtud täidetavate tingimuste, toetuse muutmise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid, ning sätestatakse määruse (EÜ) nr 1782/2003 erand seoses abi maksmisega

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1955/2005, 29. november 2005, millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1.–31. detsembrini 2005

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1956/2005, 29. november 2005, millega 58. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1957/2005, 29. november 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks

16

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2005, millega tehakse kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 104 lõikega 8 kindlaks, et meetmed, mis Ungari võttis vastuseks asutamislepingu artikli 104 lõike 7 alusel antud nõukogu 8. märtsi 2005. aasta soovitusele, on olnud ebapiisavad

18

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 25. november 2005, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse ühinemist tuumaavariist operatiivse teatamise konventsiooniga

21

Tuumaavariist operatiivse teatamise konventsioon

22

 

*

Komisjoni otsus, 25. november 2005, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse ühinemist tuumaavarii või kiirgusliku avariiolukorra puhul abi andmise konventsiooniga

27

Tuumaavarii või kiirgusliku avariiolukorra puhul abi andmise konventsioon

28

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2005/846/ÜVJP, 29. november 2005, millega rakendatakse ühist seisukohta 2005/440/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

35

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/847/ÜVJP, 29. november 2005, millega ajakohastatakse terrorismivastaste erimeetmete rakendamist käsitlevat ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP ja tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2005/725/ÜVJP

41

 

*

Nõukogu otsus 2005/848/EÜ, 29. november 2005, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks artikli 2 lõiget 3 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/722/EÜ

46

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top