Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:299:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 299, 16. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 299

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
16. november 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1858/2005, 8. november 2005, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 2 kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist, Indiast, Lõuna-Aafrikast ja Ukrainast pärit terastrosside ja -kaablite impordi suhtes

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1859/2005, 14. november 2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Usbekistani suhtes

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1860/2005, 15. november 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1861/2005, 15. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1064/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Leedu sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogusega

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1862/2005, 15. november 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Leedu sekkumisameti valduses oleva pehme nisu edasimüümiseks ühenduse turul eesmärgiga töödelda see ühenduses jahuks

35

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1863/2005, 15. november 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Läti sekkumisameti valduses oleva pehme nisu edasimüümiseks ühenduse turul eesmärgiga töödelda see ühenduses jahuks

40

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1864/2005, 15. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 1 ning rahvusvahelist raamatupidamisstandarditega IAS 32 ja IAS 39 ( 1 )

45

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1865/2005, 15. november 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. novembrist 2005

58

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 20. september 2005, Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva lepingu Euroopa Ühenduse nimel allkirjastamise kohta

61

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping

62

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 14. november 2005, millega lubatakse Saksamaal jätkata uue veinivalmistustava katset (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4376 all)

71

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/792/ÜVJP, 14. november 2005, Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta

72

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/793/ÜVJP, 14. november 2005, mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides

80

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top