EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:291:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 291, 05. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 291

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
5. november 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1807/2005, 4. november 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1808/2005, 4. november 2005, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1809/2005, 4. november 2005, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Portugali imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1810/2005, 4. november 2005, mis käsitleb söödalisandi kasutamise lubamist kümne aasta jooksul, teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist ning teatavate söödas juba lubatud söödalisandite uute kasutusviiside ajutist lubamist ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1811/2005, 4. november 2005, mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise ajutist ja alalist lubamist ning juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist ( 1 )

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1812/2005, 4. november 2005, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ja 833/2005 seoses teatavate ensüümide ja mikroorganismide gruppi kuuluvate söödalisandite lubamistingimustega ( 1 )

18

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 27. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96, ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus

24

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, millega muudetakse otsuse 2003/634/EÜ (millega kiidetakse heaks kavad kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja heakskiitmata vööndites asuvate heakskiidetud kalakasvanduste staatuse saamiseks) I ja II lisa (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4185 all)  ( 1 )

33

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4186 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, teatavate liblikalistest kahjurite suhtes resistentse ja herbitsiidi glufosinaatammoonium taluva geneetiliselt muundatud maisitoote (Zea mays L., liin 1507) turuleviimise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4192)

42

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/136/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade klassikalise katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade klassikalise katku vastu Luksemburgis (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4193 all)

45

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühmade osas (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4195 all)  ( 1 )

46

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta otsuse 2005/759/EÜ (mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses väga patogeense lindude gripiga teatavates kolmandates riikides ja omanikega kaasas olevate lindude liikumist kolmandatest riikidest) parandus ( ELT L 285, 28.10.2005 )

48

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top