EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:271:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 271, 15. oktoober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 271

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
15. oktoober 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1679/2005, 6. oktoober 2005, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2075/92 toortubakaturu ühise korralduse kohta

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1680/2005, 14. oktoober 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1681/2005, 14. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 172. individuaalseks pakkumiskutseks

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1682/2005, 14. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 172. individuaalseks pakkumiskutseks

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1683/2005, 14. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 91. individuaalseks pakkumiskutseks

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1684/2005, 14. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks kontsentreeritud või suurim toetus määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 344. individuaalseks pakkumiskutseks

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1685/2005, 14. oktoober 2005, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 28. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1686/2005, 14. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks 2004/2005. turustusaastal kehtivad põhitoodangumaksud ja lisamaksu koefitsient suhkrusektoris

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1687/2005, 14. oktoober 2005, millega teatavate lõivude kohandamise osas muudetakse määrust (EÜ) nr 2869/95 Siseturu Ühtlustamise Ametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ( 1 )

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1688/2005, 14. oktoober 2005, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 853/2004 salmonelloosiga seotud lisatagatiste osas, mis on ette nähtud teatavate Soome ja Rootsi saadetavate liha- ja munapartiide puhul ( 1 )

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1689/2005, 14. oktoober 2005, põllumajandustoodete kokkuostmisel kohaldatavate tarbimisväärtuse vähenemist kajastavate koefitsientide kehtestamise kohta 2006. eelarvesaastaks

29

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1690/2005, 14. oktoober 2005, millega 55. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1691/2005, 14. oktoober 2005, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. detsembrist 2005 kuni 28. veebruarini 2006 kestval kvartalil

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1692/2005, 14. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2005

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1693/2005, 14. oktoober 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

38

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 11. oktoober 2005, millega lubatakse Saksamaa Liitvabariigil ja Madalmaade Kuningriigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 3

39

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus BiH/7/2005, 20. september 2005, Euroopa Liidu Bosnia ja Hertsegoviina sõjalise operatsiooni ELi kontingendi juhatuse ülema Napolis nimetamise kohta

41

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 10. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks liikmesriikide lõplikud eraldised teatava arvu hektarite jaoks 2005. eelarveaastaks viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks ja muutmiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2005) 3737 all)

42

 

*

Komisjoni otsus, 10. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks liikmesriikide eraldiste suunav jaotus teatava arvu hektarite jaoks 2005/06. veiniaastaks viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks ja muutmiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2005) 3738 all)

45

 

*

Komisjoni otsus, 13. oktoober 2005, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) lisa (teatavaks tehtud numbri K(2005) 3754 all)  ( 1 )

48

 

*

Komisjoni otsus, 13. oktoober 2005, mis käsitleb teatavate standardite vastavust direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele ja nende standardite viidete avaldamist Euroopa Liidu Teatajas (teatavaks tehtud numbri K(2005) 3803 all)  ( 1 )

51

 

 

Euroopa Liidu lepingu VI jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2005/719/JSK, 12. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks otsuse 2005/211/JSK (Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate toimingute sisseseadmise kohta) teatavate sätete kohaldamise kuupäev

54

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top