Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:185:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 185, 16. juuli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 185

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
16. juuli 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1137/2005, 15. juuli 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1138/2005, 15. juuli 2005, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2005/2006. turustusaastaks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1139/2005, 15. juuli 2005, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1140/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalseks pakkumiskutseks

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1141/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalseks pakkumiskutseks

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1142/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks kontsentreeritud või suurim toetus määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 339. individuaalseks pakkumiskutseks

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1143/2005, 15. juuli 2005, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 23. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1144/2005, 15. juuli 2005, millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 22. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1145/2005, 15. juuli 2005, millega peatatakse või kokkuost teatavates liikmesriikides

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1146/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 86. individuaalseks pakkumiskutseks

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1147/2005, 15. juuli 2005, millega keelatakse teatavate püügivahenditega tobiapüük Põhjamerel ja Skagerrakis

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1148/2005, 15. juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I lisa penetamaadi suhtes ( 1 )

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1149/2005, 15. juuli 2005, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. septembrist kuni 30. novembrini 2005 kestval kvartalil

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1150/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2005

24

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1151/2005, 15. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

27

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuli 2005, regioonide komitee Ühendkuningriigi asendusliikme ametisse nimetamise kohta

30

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuli 2005, regioonide komitee Ühendkuningriigi liikme ametissenimetamise kohta

31

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuli 2005, regioonide komitee Saksamaa asendusliikme ametisse nimetamise kohta

32

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 14. juuni 2005, Euroopa Aatomienergiaühenduse ühinemise kohta kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitleva ühiskonventsiooniga (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1729 all)

33

 

 

Euroopa Liidu lepingu VI jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2005/511/JSK, 12. juuli 2005, euro kaitsmise kohta võltsimise eest määrates Europoli eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks

35

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni 13. juuli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1098/2005 (millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad) parandus ( ELT L 183, 14.7.2005 )

37

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top