EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:183:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 183, 14. juuli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 183

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
14. juuli 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1095/2005, 12. juuli 2005, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Vietnamist pärit jalgrataste impordi suhtes ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1524/2000, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1096/2005, 13. juuli 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

37

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1097/2005, 12. juuli 2005, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

39

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1098/2005, 13. juuli 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

45

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1099/2005, 13. juuli 2005, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta ( 1 )

47

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1100/2005, 13. juuli 2005, millega kehtestatakse 2005/2006. turustusaastaks kuivatatud töötlemata viigimarjade tootjatele makstav miinimumhind ning kuivatatud viigimarjade tootmistoetus

63

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1101/2005, 13. juuli 2005, millega määratakse kindlaks töötlemiseks ettenähtud pirnide toetussummad 2005/2006. turustusaastaks

64

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1102/2005, 13. juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000, et võtta arvesse muudatusi määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta

65

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1103/2005, 13. juuli 2005, Egiptusest pärit riisi impordilitsentside taotluste kohta määruses (EÜ) nr 955/2005 ette nähtud 2005. aasta tariifikvootide raames

67

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1104/2005, 13. juuli 2005, millega määratakse kindlaks vähenduskoefitsient, mida rakendatakse muu kui kõrgema kvaliteediga pehme nisu tariifi alamkvoodi III raames, mis avati määrusega (EÜ) nr 2375/2002

68

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1105/2005, 13. juuli 2005, millega kehtestatakse munasektori eksporditoetused alates 14. juulist 2005

69

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1106/2005, 13. juuli 2005, millega kehtestatakse kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 14. juulist 2005

71

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1107/2005, 13. juuli 2005, roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

73

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1108/2005, 13. juuli 2005, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

76

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1109/2005, 13. juuli 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

78

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1110/2005, 13. juuli 2005, millega kinnitatakse eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris

79

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 12. juuli 2005, millega muudetakse otsust 97/757/EÜ, millega sätestatakse Madagaskarilt pärit kala- ja akvakultuuritoodete impordi eritingimused, pädeva asutuse ning veterinaarsertifikaadi osas (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2513 all)  ( 1 )

84

 

*

Komisjoni otsus, 12. juuli 2005, millega muudetakse otsust 2002/472/EÜ, milles sätestatakse Bulgaaria Vabariigist kalatoodete importimise eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2454 all)  ( 1 )

88

 

*

Komisjoni otsus, 12. juuli 2005, milles sätestatakse Alžeeriast pärit kalatoodete impordi eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2533 all)  ( 1 )

92

 

*

Komisjoni otsus, 12. juuli 2005, milles sätestatakse Bahamalt pärit kalatoodete impordi eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2518 all)  ( 1 )

99

 

*

Komisjoni otsus, 12. juuli 2005, milles sätestatakse Grenadalt pärit kalatoodete impordi eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2545 all)  ( 1 )

104

 

*

Komisjoni otsus, 12. juuli 2005, millega muudetakse seoses Alžeeria, Bahama ja Grenadaga otsust 97/296/EÜ, milles koostatakse loetelu kolmandate riikide kohta, millest on lubatud importida inimtoiduks ettenähtud kalatooteid (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2551 all)  ( 1 )

109

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top