Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:144:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 144, 08. juuni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 144

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
8. juuni 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 860/2005, 30. mai 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 27/2005 seoses kalapüügivõimalustega Gröönimaa, Fääri saarte ja Islandi vetes ning tursapüügiga Põhjameres ning määrust (EÜ) nr 2270/2004 seoses süvamerehaide ja kalju-tömppeakala püügivõimalustega

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 861/2005, 7. juuni 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatavapuu- ja köögivilja hind piiril

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 862/2005, 7. juuni 2005, millega kehtestatakse Venemaalt ja Hiina Rahvavabariigist pärit granuleeritud polütetrafluoroetüleeni (PTFE) impordi suhtes ajutised dumpinguvastased tollimaksud

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 863/2005, 7. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 459/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Austria sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogusega

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 864/2005, 7. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 615/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Slovakkia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogustega

39

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 865/2005, 7. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2707/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga

41

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 10. mai 2005, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

42

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 3. juuni 2005, ühenduse rahalise toetuse kohta liikmesriikide kalanduse kontrolli, inspekteerimise ja järelevalve programmidele 2005. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1630 all)

43

 

*

Komisjoni otsus, 6. juuni 2005, Taanile ja Ühendkuningriigile ühe täiendava päeva andmise kohta, mille jooksul laevad võivad viibida sadamast väljas vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 27/2005 IVa lisale (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1657 all)

51

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2005/426/ÜVJP, 6. juuni 2005, ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP (edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist) rakendamise kohta

52

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/427/ÜVJP, 6. juuni 2005, millega ajakohastatakse terrorismivastaste erimeetmete rakendamist käsitlevat ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP ja tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2005/220/ÜVJP

54

 

*

Nõukogu otsus 2005/428/ÜVJP, 6. juuni 2005, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/221/ÜVJP

59

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top