Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:100:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 100, 20. aprill 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 100

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
20. aprill 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 603/2005, 12. aprill 2005, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta A, B ja C lisas esitatud maksejõuetusmenetluste, likvideerimismenetluste ja likvideerijate loetelu

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 604/2005, 19. aprill 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 605/2005, 19. aprill 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 296/96 liikmesriikide edastatavate andmete ja Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust rahastatavate kulude igakuise kirjendamise kohta

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 606/2005, 19. aprill 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 607/2005, 18. aprill 2005, millega neljandat korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

17

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 16. märts 2004, mis käsitleb riigiabi, mida Itaalia näeb ette lahenduse leidmiseks Piemonte maakonna virsikukasvatuskriisile (teatavaks tehtud numbri K(2004) 473 all)

19

 

*

Komisjoni otsus, 22. september 2004, riigiabi kohta, mida Prantsusmaa andis Compagnie Marseille Réparation’le (CMR) (Riigiabi C 34/2003 (ex N 728/2002)) (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3350 all)  (1)

26

 

*

Komisjoni otsus, 20. oktoober 2004, mida Itaalia rakendab 2002. aastal tugevasti loodusõnnetustest mõjutatud omavalitsusüksustes investeeringuid tegevate ettevõtjate suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3893 all)  (1)

46

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2005/316/ÜVJP, 18. aprill 2005, ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP (edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist) rakendamise kohta

54

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top