Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:069:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 69, 16. märts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 69

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
16. märts 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 424/2005, 15. märts 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 425/2005, 15. märts 2005, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003 riikide ja territooriumide loetelu suhtes ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 426/2005, 15. märts 2005, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärinevate viimistletud polüesterfilamentkangaste impordi suhtes

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 427/2005, 15. märts 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. märts 2005

34

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2005/215/EÜ:
Nõukogu otsus, 17. veebruar 2005, regioonide komitee kümne prantsuse liikme ja kuue prantsuse asendusliikme ametisse nimetamise kohta

37

 

 

Komisjon

 

*

2005/216/EÜ:
Komisjoni otsus, 9. märts 2005, millega muudetakse otsust 2003/828/EÜ väljaviimiskeelust erandite tegemise suhtes seoses loomade siseriikliku liikumisega (teatavaks tehtud numbri K(2005) 544 all)
 ( 1 )

39

 

*

2005/217/EÜ:
Komisjoni otsus, 9. märts 2005, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid veiseembrüote ühendusse importimiseks (teatavaks tehtud numbri K(2005) 543 all)
 ( 1 )

41

 

*

2005/218/EÜ:
Komisjoni otsus, 11. märts 2005, milles sätestatakse Saudi Araabiast pärit kalatoodete impordi eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(2005) 563 all)
 ( 1 )

50

 

*

2005/219/EÜ:
Komisjoni otsus, 11. märts 2005, millega muudetakse seoses Saudi Araabiaga otsust 97/296/EÜ, milles koostatakse loetelu kolmandate riikide kohta, millest on lubatud importida inimtoiduks ettenähtud kalatooteid (teatavaks tehtud numbri K(2005) 564 all)
 ( 1 )

55

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/220/ÜVJP, 14. märts 2005, millega ajakohastatakse terrorismivastaste erimeetmete rakendamist käsitlevat ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP ja tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2004/500/ÜVJP

59

 

*

Nõukogu otsus 2005/221/ÜVJP, 14. märts 2005, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/306/EÜ

64

 

 

Euroopa Liidu lepingu VI jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu raamotsus 2005/222/JSK, 24. veebruar 2005, infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta

67

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 398/2005, 10. märts 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind, parandus ( ELT L 65, 11.3.2005 )

72

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top