EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:063:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 63, 10. märts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 63

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
10. märts 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 390/2005, 7. märts 2005, millega lõpetatakse muu hulgas Indiast pärineva polüetüleentereftalaatkile (PET-kile) impordi suhtes kohaldavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 391/2005, 9. märts 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 392/2005, 8. märts 2005, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 393/2005, 9. märts 2005, millega kinnitatakse eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 394/2005, 8. märts 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad, ning sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1782/2003

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 395/2005, 9. märts 2005, millega sätestatakse impordiõiguste ümberjaotus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1206/2004, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha impordi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

20

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu
Komisjon

 

*

2005/192/EÜ, Euratom:
Nõukogu ja Komisjoni otsus, 21. veebruar 2005, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

21

 

 

Komisjon

 

*

2005/193/EÜ:
Komisjoni otsus, 8. märts 2005, millega muudetakse otsust 2004/475/EÜ, millega võetakse vastu üleminekumeede teatavate liha- ja piimasektori ettevõtete toetamiseks Sloveenias (teatavaks tehtud numbri K(2005) 518 all)
 ( 1 )

23

 

*

2005/194/EÜ:
Komisjoni otsus, 8. märts 2005, millega muudetakse neljandat korda otsust 2004/122/EÜ mitmes Aasia riigis esineva klassikalise lindude katkuga seotud teatavate kaitsemeetmete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 521 all)
 ( 1 )

25

 

*

2005/195/EÜ:
Komisjoni otsus, 9. märts 2005, standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” nõukogu direktiivi 88/378/EMÜ olulistele ohutusnõuetele osalise mittevastavuse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 542 all)
 ( 1 )

27

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EFTA järelevalveamet

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 371/04/COL, 15. detsember 2004, millega neljakümne üheksandat korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, jättes riigiabi suunistest välja 26. peatüki (mitut valdkonda hõlmav raamprogramm piirkondliku abi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele)

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top