EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:034:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 34, 08. veebruar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 34

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
8. veebruar 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 207/2005, 7. veebruar 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 208/2005, 4. veebruar 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 466/2001 polüaromaatsete süsivesinike suhtes (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 209/2005, 7. veebruar 2005, millega kehtestatakse selliste tekstiiltoodete loetelu, mille vabasse ringlusse lubamisel ühenduses ei nõuta päritolutõendit

6

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/10/EÜ, 4. veebruar 2005, millega kehtestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid benso(a)püreenisisalduse ametlikuks kontrollimiseks toiduainetes (1)

15

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2005/107/EÜ:Komisjoni otsus, 2. veebruar 2005, millega muudetakse otsuse 2002/308/EÜ (millega kehtestatakse kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja/või nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja kalakasvanduste loetelud) I ja II lisa (teatavaks tehtud numbri K(2005) 188 all)  (1)

21

 

*

2005/108/EÜ:Komisjoni soovitus, 4. veebruar 2005, mis käsitleb täiendavaid uuringuid polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta teatavates toiduainetes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 256 all)  (1)

43

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2005/109/ÜVJP, 24. jaanuar 2005, mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel Maroko Kuningriigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon Althea)

46

Leping Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel Maroko Kuningriigi osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjamise sõjalises operatsioonis Bosnias ja Hertsegoviinas (operatsioon Althea)

47

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004, 29. oktoober 2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks, parandus (ELT L 345, 20.11.2004)

51

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top