EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:029:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 29, 02. veebruar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 29

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
2. veebruar 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 172/2005, 18. jaanuar 2005, kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta, millega pikendatakse Euroopa Majandusühenduse ja Komoori Islamiliitvabariigi vahelises Komooride rannikuvetes kalastamise kokkuleppes ettenähtud kalapüügivõimalusi ja rahalist hüvitist kehtestava protokolli kehtivust ajavahemikuks 28. veebruarist kuni 31. detsembrini 2004

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 173/2005, 24. jaanuar 2005, millega muudetakse seoses PEACE programmi kehtivuse pikendamisega ja uute kulukohustuse assigneeringute andmisega määrust (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta

3

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 174/2005, 31. jaanuar 2005, millega kehtestatakse piirangud sõjategevusega seotud abi osutamise suhtes Côte d’Ivoire’ile

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 175/2005, 1. veebruar 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 176/2005, 1. veebruar 2005, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

18

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2005/76/EÜ:
Nõukogu otsus, 22. november 2004, kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppele, millega pikendatakse Euroopa Majandusühenduse ja Komoori Islamiliitvabariigi vahelises Komooride rannikuvetes kalastamise kokkuleppes ettenähtud kalapüügivõimalusi ja rahalist hüvitist kehtestava protokolli kehtivust ajavahemikuks 28. veebruarist kuni 31. detsembrini 2004, Euroopa Ühenduse nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

20

Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, millega pikendatakse Euroopa Majandusühenduse ja Komoori Islamiliitvabariigi vahelises Komooride rannikuvetes kalastamise kokkuleppes ettenähtud kalapüügivõimalusi ja rahalist hüvitist kehtestava protokolli kehtivust ajavahemikuks 28. veebruarist kuni 31. detsembrini 2004

22

 

 

Komisjon

 

*

2005/77/EÜ:
Komisjoni otsus, 30. märts 2004, Ühendkuningriigi poolt Gibraltari abikõlblike äriühingute soodustamiseks rakendatud abisüsteemi kohta (teatavaks tehtud numbri K(2004) 928 all)
 ( 1 )

24

 

*

2005/78/EÜ, Euratom:
Komisjoni otsus, 1. veebruar 2005, millega muudetakse otsust 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom

39

 

*

2005/79/EÜ:
EÜ-Šveitsi ühiskomitee otsus nr 1/2005, 1. veebruar 2005, millega asendatakse protokolli nr 2 III tabel ja IV tabeli punkt b

42

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/80/ÜVJP, 31. jaanuar 2005, millega muudetakse ühist seisukohta 2004/133/ÜVJP endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ekstremistide vastu suunatud piiravate meetmete kohta ja pikendatakse selle kehtivust

45

 

*

Nõukogu otsus 2005/81/ÜVJP, 31. jaanuar 2005, Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu politseimissiooni juhi/politseiülema volituste pikendamise kohta

48

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/82/ÜVJP, 31. jaanuar 2005, millega tunnistatakse kehtetuks ühised seisukohad 2002/401/ÜVJP Nigeeria, 2002/495/ÜVJP Angola, 2002/830/ÜVJP Rwanda ja 2003/319/ÜVJP Lusaka relvarahukokkuleppe ja Kongo Demokraatliku Vabariigi rahuprotsessi kohta

49

 

*

Nõukogu otsus 2005/83/ÜVJP, 31. jaanuar 2005, ühise seisukoha 2004/293/ÜVJP rakendamise kohta, millega uuendatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusa rakendamise toetusmeetmeid

50

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 103/2005, 21. jaanuar 2005, millega avatakse alaline pakkumiskutse Kreeka sekkumisameti valduses oleva koorimata riisi edasimüümiseks siseturul, parandus ( ELT L 20, 22.1.2005 )

57

 

 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 165/2005, 31. jaanuar 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. veebruarist, parandus ( ELT L 28, 1. veebruar 2005 )

57

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top