EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:381:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 381, 28. detsember 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 381

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
28. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2243/2004, 22. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2244/2004, 23. detsember 2004, teatavate Rumeeniast pärinevate töödeldud põllumajandussaaduste suhtes Euroopa Ühendusse importimisel kohaldatavate tariifikvootide avamise kohta 2005. aastaks

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2245/2004, 27. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades I, II, III ja IV lisa

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2246/2004, 27. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1555/96, seoses pirnide, sidrunite, õunte ja kabatšokkide täiendavate tollimaksude käivituslävesid

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2247/2004, 27. detsember 2004, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad määrused veise- ja vasikalihasektoris ja määrus (EMÜ) nr 3882/90 lamba- ja kitselihasektoris

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2248/2004, 27. detsember 2004, millega avatakse Taist pärit manioki ühenduse tariifikvoot aastaks 2005 ja sätestatakse selle haldamine

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2249/2004, 27. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 686/2004, milles sätestatakse tootjaorganisatsioonide kohta käivad üleminekumeetmed värske puu- ja köögivilja turul Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

23

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2250/2004, 27. detsember 2004, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 429/90, (EÜ) nr 2571/97, (EÜ) nr 174/1999, (EÜ) nr 2771/1999, (EÜ) nr 2799/1999, (EÜ) nr 214/2001, (EÜ) nr 580/2004, (EÜ) nr 581/2004 ja (EÜ) nr 582/2004 seoses pakkumiste esitamise ja komisjonile edastamise tähtaegadega

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2251/2004, 27. detsember 2004, millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 28. detsember 2004

29

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/903/EÜ:
Nõukogu otsus, 29. november 2004, Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu allakirjutamise ja sellele lisatud vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmise ja allakirjutamise kohta

32

Leping Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta

33

Vastastikuse mõistmise memorandum

45

 

*

2004/904/EÜ:
Nõukogu otsus, 2. detsember 2004, Euroopa Pagulasfondi asutamise kohta ajavahemikuks 2005–2010

52

 

 

Komisjon

 

*

2004/905/EÜ:
Komisjoni otsus, 14. detsember 2004, millega kehtestatakse suunised tootjatele ja turustajatele, et teatada ohtlikest tarbekaupadest liikmesriikide pädevatele asutustele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ artikli 5 lõikele 3 (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4772 all)
 ( 1 )

63

 

*

2004/906/EÜ:
Komisjoni otsus, 23. detsember 2004, kõrgemate tööinspektorite komitee liikmete ametisse määramise kohta

78

 

*

2004/907/EÜ:
Komisjoni otsus, 27. detsember 2004, EÜ-Tšiili kokkuleppe (sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta, mida rakendatakse loomade ja loomsete saaduste, taimede, taimsete saaduste ja muude kaupadega kaubitsemise ning loomade heaolu suhtes) kontekstis korraldatava rahvusvahelise loomade heaolu käsitleva seminari ühendusepoolse rahastamise kohta

80

 

*

2004/908/EÜ:
Komisjoni otsus, 23. detsember 2004, kaitsemeetmete kohta seoses Newcastle`i haigusega Bulgaarias (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5650 all)
 ( 1 )

82

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühismeede 2004/909/ÜVJP, 26. november 2004, millega luuakse ekspertrühm, pidades silmas võimalikku Euroopa Liidu integreeritud politsei-, õigusriigi- ja tsiviiladministratsiooni missiooni läbiviimist Iraagis

84

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top