Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:371:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 371, 18. detsember 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 371

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
18. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2164/2004, 17. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2165/2004, 17. detsember 2004, millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3 süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2166/2004, 17. detsember 2004, teatavate Šveitsist pärinevate töödeldud põllumajandussaaduste suhtes Euroopa Ühendusse importimisel kohaldatavate tariifikvootide avamise kohta 2005. aastaks

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2167/2004, 17. detsember 2004, millega kohandatakse määrust (EMÜ) nr 1848/93 seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisega

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2168/2004, 17. detsember 2004, millega Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu kohandatakse määrust (EMÜ) nr 2037/93

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2169/2004, 17. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1535/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljatoodete toetuskavaga

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2170/2004, 17. detsember 2004, millega Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburgi ja Taani vahel jaotatakse turustusaastaks 2004/2005 garanteeritud riiklike kogustena 5 000 tonni lühikest linakiudu ja kanepikiudu

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2171/2004, 17. detsember 2004, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 kohaselt 2005. aastaks ettenähtud tekstiilikvootide haldamise ja jagamise eeskirjad

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2172/2004, 17. detsember 2004, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 417/2002 topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul ( 1 )

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2173/2004, 17. detsember 2004, millega kehtestatakse sealihasektori eksporditoetused

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2174/2004, 17. detsember 2004, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 154. individuaalseks pakkumiskutseks

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2175/2004, 17. detsember 2004, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 154. individuaalseks pakkumiskutseks

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2176/2004, 17. detsember 2004, määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 73. eripakkumiskutse kohta

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2177/2004, 17. detsember 2004, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 10. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

36

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2178/2004, 17. detsember 2004, millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 9. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2179/2004, 17. detsember 2004, millega määratakse kindlaks kontsentreeritud või suurim toetus määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 326. individuaalseks pakkumiskutseks

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2180/2004, 17. detsember 2004, millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 18. detsember 2004

39

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 2181/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta ja määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2004/21)

42

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/865/EÜ:
Nõukogu otsus, 6. detsember 2004, regioonide komitee kahe Luksemburgi liikme ja nelja Luksemburgi asendusliikme ametisse nimetamise kohta

46

 

*

2004/866/EÜ:
Nõukogu otsus, 13. detsember 2004, millega lubatakse Austria Vabariigil kohaldada erimeedet, mis kaldub kõrvale kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvat käibemaksu käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta), artiklist 17

47

 

*

2004/867/EÜ:
Nõukogu otsus, 13. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2002/463/EÜ, millega võetakse vastu välispiiride ning viisa-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika alase halduskoostöö tegevusprogramm (ARGO-programm)

48

 

 

Komisjon

 

*

2004/868/EÜ:
Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 29/2004, 5. november 2004, mis on seotud vastavushindamisasutuse lisamisega elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse

50

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2129/2004, 14. detsember 2004, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95, parandus ( ELT L 368, 15.12.2004 )

52

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top