Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:369:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 369, 16. detsember 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 369

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
16. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2132/2004, 6. detsember 2004, millega kehtestatakse kalandusaastaks 2005 soovitushinnad ja ühenduse tootjahinnad teatavatele kalandustoodetele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 104/2000

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2133/2004, 13. detsember 2004, liikmesriikide pädevate asutuste kohustuse kohta tembeldada süstemaatiliselt kolmandate riikide kodanike reisidokumente liikmesriikide välispiiride ületamisel ning Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja üldkäsiraamatu sätete sel eesmärgil muutmise kohta

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2134/2004, 15. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2135/2004, 14. detsember 2004, Poola lipu all sõitvatel laevadel hariliku süvameregarneeli püügi keelamise kohta

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2136/2004, 14. detsember 2004, millega muudetakse Libeeria suhtes edasisi piiravaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 872/2004 II lisa

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2137/2004, 14. detsember 2004, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2138/2004, 15. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 14/2004 Kanaari saarte piima ja koore prognoositava tarnebilansi osas

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2139/2004, 8. detsember 2004, millega kohandatakse ja rakendatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 571/88 ja muudetakse komisjoni otsust 2000/115/EÜ seoses põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate ühenduse uuringute korraldamisega aastatel 2005 ja 2007

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2140/2004, 15. detsember 2004, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 1245/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kalastuslitsentsidega Gröönimaa kalastusvööndi vetes

49

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2141/2004, 15. detsember 2004, millega määratakse kindlaks toorpuuvilla tegeliku toodangu ümberhindamine ja sellest tulenev soovitushinna ajutine vähendamine turustusaastal 2004/2005

53

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2142/2004, 15. detsember 2004, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. detsembrist 2004

55

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/853/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega lubatakse Prantsuse Vabariigil ja Itaalia Vabariigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõikest 1

58

 

*

2004/854/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2001/865/EÜ, millega lubatakse Hispaania Kuningriigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklist 11

60

 

*

2004/855/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega muudetakse otsuse 98/198/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigil pikendada nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklitest 6 ja 17 kõrvalekalduva meetme kohaldamist, artiklit 3

61

 

*

2004/856/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2000/746/EÜ, millega lubatakse Prantsuse Vabariigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklist 11

63

 

 

Komisjon

 

*

2004/857/EÜ:
Komisjoni otsus, 8. detsember 2004, millega muudetakse otsust 97/222/EÜ, milles sätestatakse loetelu kolmandate riikide kohta, millest liikmesriigid lubavad importida lihatooteid (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4563 all)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EÜ:
Komisjoni otsus, 15. detsember 2004, millega asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 täitevamet nimega Rahvatervise Programmi Täitevamet ühenduse rahvatervise valdkonna tegevusprogrammi juhtimiseks

73

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top