EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:348:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 348, 24. november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 348

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
24. november 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2003/2004, 21. oktoober 2004, protokolli sõlmimise kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduse ja Mauritiuse valitsuse vahelises Mauritiuse vetes kalastamise kokkuleppes ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 3. detsembrist 2003 kuni 2. detsembrini 2007

1

Protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduse ja Mauritiuse valitsuse vahelises Mauritiuse vetes kalastamise kokkuleppes ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 3. detsembrist 2003 kuni 2. detsembrini 2007

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2004/2004, 23. november 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2005/2004, 23. november 2004, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. detsembrist 200428. veebruarini 2005 kestval kvartalil

16

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2004/787/EÜ:
Komisjoni soovitus, 4. oktoober 2004, mis käsitleb tehnilisi suuniseid toodetena või toodete koostises esinevate geneetiliselt muundatud organismide ja geneetiliselt muundatud organismidest toodetud materjalide proovide võtmise ja tuvastamise kohta seoses määrusega (EÜ) nr 1830/2003
 ( 1 )

18

 

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

*

2004/788/EÜ, Euratom:
Kodifitseeritud versioon EMSK kodukorrast (Jõustub 24. oktoobrist 2004)

27

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühismeede 2004/789/ÜVJP, 22. november 2004, Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL PROXIMA) pikendamise kohta endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis

40

 

*

Nõukogu otsus 2004/790/ÜVJP, 22. november 2004, millega pikendatakse otsuse 2003/276/ÜVJP, mis käsitleb ühismeetme 2002/589/ÜVJP rakendamist, et tagada Euroopa Liidu osalemine väike- ja kergrelvade laskemoona hävitamises Albaanias, kehtivust ja muudetakse nimetatud otsust

45

 

*

Nõukogu otsus 2004/791/ÜVJP, 22. november 2004, millega pikendatakse otsuse 2002/842/ÜVJP, mis käsitleb ühismeetme 2002/589/ÜVJP rakendamist, et tagada Euroopa Liidu osalemine väike- ja kergrelvade destabiliseeriva kogunemise ja leviku vastases võitluses Kagu-Euroopas, kehtivust ja muudetakse nimetatud otsust

46

 

*

Nõukogu otsus 2004/792/ÜVJP, 22. november 2004, millega pikendatakse otsuse 1999/730/ÜVJP, millega rakendatakse ühismeedet 1999/34/ÜVJP, et tagada Euroopa Liidu osalemine väike- ja kergrelvade destabiliseeriva hankimise ja leviku vastases võitluses Kambodžas, kehtivust ja muudetakse nimetatud otsust

47

 

 

 

*

1. november 2004 – EUR-Lexi uus versioon!(Vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top