Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:313:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 313, 12. oktoober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 313

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
12. oktoober 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1754/2004, 4. oktoober 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 176/2000, mis muudab määrust (EÜ) nr 1015/94 Jaapanist pärit telekaamerasüsteemide impordi suhtes lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise kohta

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1755/2004, 11. oktoober 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1756/2004, 11. oktoober 2004, millega täpsustatakse vajalike tõendite üksikasjalikud tingimused ja teatavate taimede, taimsete saaduste või muude nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud toodete fütosanitaarkontrollide vähendamise tüübi ja taseme kriteeriumid

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1757/2004, 11. oktoober 2004, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega odra ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1758/2004, 8. oktoober 2004, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1759/2004, 11. oktoober 2004, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

14

 

*

Komisjoni direktiiv 2004/103/EÜ, 7. oktoober 2004, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi

16

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2004/686/EÜ:
Komisjoni otsus, 29. september 2004, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimikud, pidades silmas prokinasiidi, IKI-220 (flonikamiidi) ja gamma-tsühalotriini lisamist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3384 all)
 ( 1 )

21

 

*

2004/687/EÜ:
Komisjoni otsus, 6. oktoober 2004, millega fikseeritakse 2004/2005. turustusaastaks teatava arvu hektarite jaoks liikmesriikide eraldiste suunav jaotus viinamarjaistanduste ümberkujundamiseks ja muutmiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3661 all)

23

 

*

2004/688/EÜ:
Komisjoni otsus, 6. oktoober 2004, millega fikseeritakse 2004. eelarveaastaks teatava arvu hektarite jaoks liikmesriikide lõplikud rahaeraldused viinamarjaistanduste ümberkujundamiseks ja muutmiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3663 all)

25

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1735/2004, 5. oktoober 2004, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tollivõõrtuse määramiseks, parandus ( ELT L 310, 7.10.2004 )

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top