EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:240:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 240, 22. juuni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 240

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
22. juuni 2022


Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Keskpank

2022/C 240/01

Euroopa keskpanga soovitus, 19. mai 2022, väärtpaberite keskandmebaasi ja väärtpaberiemissioonide statistika koostamise ning soovituse EKP/2012/22 kehtetuks tunnistamise kohta, (EKP/2022/26)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 240/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10722 – CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP) ( 1 )

11

2022/C 240/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10729 – FOWI / MOL / TOHO / HOKURIKU / ORSTED / JERA / SWA) ( 1 )

12


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2022/C 240/04

Euro vahetuskurss — 21. juuni 2022

13

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2022/C 240/05

Kokkuvõte: Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba pidada läbirääkimisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuritegelikul otstarbel kasutamise vastase võitluse ulatusliku rahvusvahelise konventsiooni üle (Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel www.edps.europa.eu)

14

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2022/C 240/06

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 — Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel

19


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 240/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10755 – ADVENT / IRCA) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

20

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2022/C 240/08

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

22


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top