EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:095:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 95, 28. veebruar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 95

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
28. veebruar 2022


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2022/C 95/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2022/C 95/02

Kohtuasi C-598/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 1. detsembri 2021. aasta määrus (Satversmes tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – „Pilsētas zemes dienests“ AS (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Maksualaste õigusaktide ühtlustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Maksuvabastused – Artikli 135 lõike 1 punkt l ja lõige 2 – Kinnisasja rendile- ja üürileandmine – Maatüki hoonete omanikele sundkorras rendileandmise väljajätmine maksuvabastuse kohaldamisalast – Neutraalse maksustamise põhimõte)

2

2022/C 95/03

Kohtuasi C-602/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 17. novembri 2021. aasta määrus (Varhoven administrativen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „AKZ – Burgas“ EOOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Burgas (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalkindlustusmaksed – Alusetult tehtud maksete tagastamine – Ainult tagastatavalt summalt arvestatav intress – Riigisisene menetlusautonoomia – Võrdväärsuse põhimõte – Tõhususe põhimõte – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 – Ilmselge vastuvõetamatus)

2

2022/C 95/04

Kohtuasi C-647/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 13. detsembri 2021. aasta määrus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) eelotsusetaotlus – Portugal) – XG versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Otsesed maksud – Kinnisvaratulu maksustamine – ELTL artiklid 63, 64 ja 65 – Kapitali vaba liikumine – Kolmandate riikide residentide kinnisvaratulu suurem maksukoormus)

3

2022/C 95/05

Kohtuasi C-670/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 6. detsembri 2021. aasta määrus (Ráckevei Járásbírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – EP, TA, FV, TB versus ERSTE Bank Hungary Zrt (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Tarbijakaitse – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Välisvaluutas nomineeritud laenuleping – Tingimused, mis panevad valuutariski laenusaajale – Artikli 4 lõige 2 – Arusaadavuse ja läbipaistvuse nõuded – Tarbija sellise avalduse mõju puudumine, mille kohaselt ta on täielikult teadlik võimalikest välisvaluutas nomineeritud laenulepingu sõlmimisest tulenevatest riskidest – Lepingutingimuse koostamine lihtsas ja arusaadavas keeles)

4

2022/C 95/06

Kohtuasi C-224/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 13. detsembri 2021. aasta määrus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) eelotsusetaotlus – Portugal) – VX versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Otsene maksustamine – Kinnisvaratulu maksustamine – ELTL artiklid 63 ja 65 – Kapitali vaba liikumine – Diskrimineerimine – Suurem maksukoormus mitteresidentide kinnisvaratulu puhul – Võimalus valida residentidega sama maksustamise kord)

4

2022/C 95/07

Kohtuasi C-273/21: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. novembri 2021. aasta määrus (Budapest Környéki Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – WD versus Agrárminiszter (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Põllumajandus – Ühine põllumajanduspoliitika – Määrus (EL) nr 1307/2013 – Otsetoetuskavad – Artikli 4 lõike 1 punktid c ja e – Artikli 32 lõige 2 – Ühtse pindalatoetuse taotlus – Mõiste „toetuskõlblik hektar“ – Kinnistusraamatu kohaselt lennujaamaks kvalifitseeritud maatükk – Tegelik kasutamine põllumajanduslikul otstarbel)

5

2022/C 95/08

Kohtuasi C-516/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 20. augustil 2021 – Finanzamt X versus Y

6

2022/C 95/09

Kohtuasi C-599/21 P: AM.VI. Srl-i ja Quinam Limited’i, kes on Fashioneast Sàrl-i õigusjärglane, 21. septembril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 14. juuli 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-297/20: Fashioneast ja AM.VI. versus EUIPO – Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

6

2022/C 95/10

Kohtuasi C-612/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 30. septembril 2021 – Gmina O. versus Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

6

2022/C 95/11

Kohtuasi C-616/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 5. oktoobril 2021 – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej versus Gmina L.

7

2022/C 95/12

Kohtuasi C-618/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poola) 30. septembril 2021 – AR jt versus PK SA

7

2022/C 95/13

Kohtuasi C-628/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 11. oktoobril 2021 – TB

9

2022/C 95/14

Kohtuasi C-642/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bihor (Rumeenia) 18. oktoobril 2021 – P.C.H. versus Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie

9

2022/C 95/15

Kohtuasi C-643/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bihor (Rumeenia) 18. oktoobril 2021 – F.O.L. versus Tribunalul Cluj

10

2022/C 95/16

Kohtuasi C-644/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bihor (Rumeenia) 18. oktoobril 2021 – M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (ex. T). Ş-B., D.R., P.E.E., F.I. versus Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galaţi

11

2022/C 95/17

Kohtuasi C-645/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bihor (Rumeenia) 21. oktoobril 2021 – C.C.C., C.R.R., U.D.M. versus Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu

12

2022/C 95/18

Kohtuasi C-667/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 8. novembril 2021 – ZQ versus Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

13

2022/C 95/19

Kohtuasi C-723/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Cottbus (Saksamaa) 29. novembril 2021 – Stadt Frankfurt (Oder), FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH versus Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

14

2022/C 95/20

Kohtuasi C-750/21: Pilatus Bank plc 6. detsembril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 24. septembri 2021. aasta määruse peale kohtuasjas T-139/19: Pilatus Bank versus EKP

16

2022/C 95/21

Kohtuasi C-751/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Salzburg (Austria) 7. detsembril 2021 – PJ versus Eurowings GmbH

17

2022/C 95/22

Kohtuasi C-753/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 8. detsembril 2021 – Instrubel NV versus Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

18

2022/C 95/23

Kohtuasi C-754/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 8. detsembril 2021 – Montana Management Inc. versus Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services

19

2022/C 95/24

Kohtuasi C-772/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 14. detsembril 2021 – UAB „Brink’s Lithuania“versus Lietuvos bankas

19

2022/C 95/25

Kohtuasi C-804/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 20. detsembril 2021 – C ja CD

20

 

Üldkohus

2022/C 95/26

Kohtuasi T-209/15: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Gmina Kosakowo versus komisjon (Riigiabi – Lennujaama taristu – Gdynia ja Kosakowo kohalike omavalitsuste poolt Gdynia-Kosakowo lennujaama muutmise rahastamine – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse abi tagasi nõudma – Eelis – Turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja põhimõte – Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele – Konkurentsi kahjustamine – Tagasi nõudmine – Põhjendamiskohustus)

21

2022/C 95/27

Kohtuasi T-263/15 RENV: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo versus komisjon (Riigiabi – Lennujaamataristu – Gdynia-Kosakowo lennujaama muutmise rahastamine avaliku sektori vahenditest Gdynia ja Kosakowo omavalitsusüksuste poolt – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse abi tagasi nõudma – Eelis – Turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja põhimõte – Liikmesriikidevahelise kaubanduse kahjustamine – Konkurentsi kahjustamine – Tagasinõudmine – Otsuse kehtetuks tunnistamine – Ametliku uurimismenetluse taasavamata jätmine – Huvitatud isikute menetlusõigused – Kaitseõigused – Põhjendamiskohustus)

21

2022/C 95/28

Kohtuasi T-177/17: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – EKETA versus komisjon (Vahekohtuklausel – Kuuenda raamprogrammi raames sõlmitud leping Ask-it – Lubatud kulud – Komisjoni võlateade ettemakstud summade tagasinõudmiseks – Töötabelite usaldusväärsus – Huvide konflikt – Allhange)

22

2022/C 95/29

Kohtuasi T-189/17: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – EKETA versus komisjon (Vahekohtuklausel – Kuuenda raamprogrammi raames sõlmitud leping Humabio – Lubatud kulud – Komisjoni võlateade ettemakstud summade tagasinõudmiseks – Töötabelite usaldusväärsus – Huvide konflikt)

23

2022/C 95/30

Kohtuasi T-190/17: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – EKETA versus komisjon (Vahekohtuklausel – Kuuenda raamprogrammi raames sõlmitud leping Cater – Lubatud kulud – Komisjoni võlateade ettemakstud summade tagasinõudmiseks – Töötabelite usaldusväärsus – Huvide konflikt)

23

2022/C 95/31

Kohtuasi T-721/18: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Apostolopoulou ja Apostolopoulou-Chrysanthaki versus komisjon (Lepinguväline vastutus – Liidu eri programmide raames sõlmitud toetuslepingud – Lepingutingimuste rikkumine toetust saanud ühingu poolt – Toetuskõlblikud kulud – OLAFi uurimine – Ühingu likvideerimine – Sissenõudmine selle ühingu liikmetelt – Sundtäitmine – Komisjoni esindajate väited liikmesriigi kohtutes – Kostja määratlemine – Vorminõuete rikkumine – Osaline vastuvõetamatus – Isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)

24

2022/C 95/32

Kohtuasi T-158/19: Üldkohtu 15. detsembri 2021. aasta otsus – Breyer versus REA (Dokumentidega tutvumine – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014 – 2020 – Määrus (EL) nr 1290/2013 – Teadusuuringu projekti „iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System“ puudutavad dokumendid – Kolmanda isiku ärihuve kaitsev erand – Osaline keeldumine võimaldamast tutvuda dokumentidega – Ülekaalukas üldine huvi)

24

2022/C 95/33

Kohtuasi T-703/19: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – DD versus FRA (Kahju hüvitamise nõue – Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Haldusjuurdluse algatamine – Personalieeskirjade artikli 86 lõige 2 – Teavitamiskohustus – Menetluse kestus – Mõistlik aeg – Põhjendamiskohustus – Ilmne hindamisviga – Haldusuurimise konfidentsiaalsus – Hoolitsemiskohustus – Mittevaraline kahju – Põhjuslik seos)

25

2022/C 95/34

Kohtuasi T-795/19: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – HB versus komisjon (Teenuste hanked – Kõrgemale kohtunõukogule tehnilise abi teenuste osutamine – Otsus vähendada hankesummat ja nõuda juba makstud summade tagasimaksmist – Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue – Akt, mis on vastu võetud puhtalt lepingulises raamistikus, millega see on lahutamatult seotud – Vahekohtuklausli puudumine – Vastuvõetamatus – Lepingust lahutatavate kahjude puudumine)

26

2022/C 95/35

Kohtuasi T-796/19: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – HB versus komisjon (Teenuste hanked – Ukraina ametiasutustele tehnilise abi teenuste osutamine – Otsus vähendada hankesummat ja nõuda juba makstud summade tagasimaksmist – Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue – Akt, mis on vastu võetud puhtalt lepingulises raamistikus, millega see on lahutamatult seotud – Vahekohtuklausli puudumine – Vastuvõetamatus – Lepingust lahutatavate kahjude puudumine)

27

2022/C 95/36

Kohtuasi T-870/19: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Worldwide Spirits Supply vs. EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk CLEOPATRA QUEEN – Varasem siseriiklik sõnamärk CLEOPATRA MELFINCO – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artiklid 15 ja 57 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artiklid 18 ja 64) – Tõend varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta – Kehtetuks tunnistamine)

27

2022/C 95/37

Kohtuasi T-6/20: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Dr. Spiller versus EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi Alpenrausch Dr. Spiller taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk RAUSCH – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

28

2022/C 95/38

Kohtuasi T-369/20: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – EFFAS versus EUIPO – CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi CEFA Certified European Financial Analyst taotlus – Varasem rahvusvaheline sõnamärk CFA – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

29

2022/C 95/39

Kohtuasi T-381/20: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Datax versus REA (Vahekohtuklausel – Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) – Toetuslepingud HELP ja GreenNets – OLAFi juurdlus – Personalikulud – Tõendamiskoormis – Tööajatabelite usaldusväärsus – Toetusesaaja deklareeritud kulude abikõlbmatus – Tagasimaksmise nõue – Võlateated – Aegumine – Mõistlik aeg – Proportsionaalsus)

29

2022/C 95/40

Kohtuasi T-549/20: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Magic Box Int. Toys versus EUIPO – KMA Concepts (SUPERZINGS) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk SUPERZINGS – Varasem rahvusvaheline kujutismärk ZiNG – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

30

2022/C 95/41

Kohtuasi T-587/20: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – MO versus nõukogu (Avalik teenistus – Ametnikud – Teisele ametikohale kohustuslikus korras üleviimine – 2019. aasta hindamine – Õigus olla ära kuulatud – Vastutus)

30

2022/C 95/42

Kohtuasi T-598/20: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Skechers USA versus EUIPO (ARCH FIT) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi ARCH FIT taotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime puudumine – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

31

2022/C 95/43

Kohtuasi T-699/20: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Fashion Energy versus EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi 1st AMERICAN taotlus – Varasem Euroopa Liidu kujutismärk, mis kujutab kotkast või muud röövlindu – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Tähiste foneetiline sarnasus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Määruse 2017/1001 artikli 72 lõige 6 – Määruse 2017/1001 artikli 94 lõige 1)

32

2022/C 95/44

Kohtuasi T-159/21: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Bustos versus EUIPO – Bicicletas Monty (motwi) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi motwi taotlus – Varasem riigisisene sõnamärk MONTY – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

32

2022/C 95/45

Kohtuasi T-194/21: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Fidia farmaceutici versus EUIPO – Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline kujutismärgi registreering – Kujutismärk HYALOSTEL ONE – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk HYALISTIL ja varasem Euroopa Liidu kujutismärk HyalOne – Varasem rahvusvahelise sõnamärk HYALO – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Põhjendamiskohustus)

33

2022/C 95/46

Kohtuasi T-195/21: Üldkohtu 21. detsembri 2021. aasta otsus – Klymenko versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite külmutamine – Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loetellu – Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

34

2022/C 95/47

Kohtuasi T-495/14: Üldkohtu 17. detsembri 2021. aasta määrus – Theodorakis ja Theodoraki versus nõukogu (Lepinguväline vastutus – Majandus- ja rahapoliitika Küprose stabiilsustoetuse programm – Eurorühma 16. ja 25. märtsi 2013. aasta Küprost puudutavad avaldused – Eurorühma esimehe 21. märtsi 2013. aasta avaldus seoses Küprosega – Vale kostja – Ilmselge vastuvõetamatus)

34

2022/C 95/48

Kohtuasi T-496/14: Üldkohtu 17. detsembri 2021. aasta määrus – Berry Investments versus nõukogu (Lepinguväline vastutus – Majandus- ja rahapoliitika – Küprose stabiilsustoetuse programm – Eurorühma 16. ja 25. märtsi 2013. aasta Küprost puudutavad avaldused – Eurorühma esimehe 21. märtsi 2013. aasta avaldus seoses Küprosega – Vale kostja – Ilmselge vastuvõetamatus)

35

2022/C 95/49

Kohtuasi T-355/19 INTP: Üldkohtu 30. novembri 2021. aasta määrus – CE versus Regioonide Komitee (Menetlus – Kohtuotsuse tõlgendamine – Vastuvõetamatus)

36

2022/C 95/50

Kohtuasi T-620/20: Üldkohtu 8. detsembri 2021. aasta määrus – Alessio jt versus EKP (Tühistamishagi – Majandus- ja rahaliit – Pangandusliit – Krediidiasutuste finantsseisundi taastamine ja kriisilahendus – Varase sekkumise meetmed – EKP otsus määrata Banca Carigele ajutised haldurid – Hilisemad pikendamisotsused – Hagi esitamise tähtaeg – Hilinemine – Vastuvõetamatus)

36

2022/C 95/51

Kohtuasi T-303/21: Üldkohtu 2. detsembri 2021. aasta määrus – FC versus EASO (Tühistamishagi – Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Distsiplinaarmenetlus – Peatamistaotlused – Distsiplinaarnõukogu ette ärakuulamisele kutsumine – Ärakuulamise kuupäeva edasilükkamine – Huve kahjustav akt – Enneaegne hagi – Ilmselge vastuvõetamatus)

37

2022/C 95/52

Kohtuasi T-722/21 R: Üldkohtu presidendi 8. detsembri 2021. aasta määrus – D’Amato jt versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine – Parlamendi liikmed – Parlamendi kolmes töökohas asuvatesse hoonetesse sissepääsu tingimused seoses tervishoiukriisiga – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

37

2022/C 95/53

Kohtuasi T-723/21 R: Üldkohtu presidendi 8. detsembri 2021. aasta määrus – Rooken jt versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine – Avalik teenistus – Parlamendi kolmes töökohas asuvatesse hoonetesse sissepääsu tingimused seoses tervishoiukriisiga – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

38

2022/C 95/54

Kohtuasi T-724/21 R: Üldkohtu presidendi 8. detsembri 2021. aasta määrus – IL jt versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine – Avalik teenistus – Parlamendi kolmes töökohas asuvatesse hoonetesse sissepääsu tingimused seoses tervishoiukriisiga – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

38

2022/C 95/55

Kohtuasi T-764/21: 8. detsembril 2021 esitatud hagi – Atesos medical jt versus komisjon

39

2022/C 95/56

Kohtuasi T-780/21: 14. detsembril 2021 esitatud hagi – Lila Rossa Engros versus EUIPO (LiLAC)

40

2022/C 95/57

Kohtuasi T-16/22: 10. jaanuaril 2022 esitatud hagi – NV versus EIP

40

2022/C 95/58

Kohtuasi T-19/22: 11. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Piaggio & C. versus EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry (Skuuteri kuju)

41

2022/C 95/59

Kohtuasi T-20/22: 12. jaanuaril 2022 esitatud hagi – NW versus komisjon

42

2022/C 95/60

Kohtuasi T-21/22: 12. jaanuaril 2022 esitatud hagi – NY versus komisjon

43

2022/C 95/61

Kohtuasi T-23/22: 11. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Grail versus komisjon

43

2022/C 95/62

Kohtuasi T-25/22: 17. jaanuaril 2022 esitatud hagi – Canai Technology versus EUIPO – WE Brand (HE&ME)

44

2022/C 95/63

Kohtuasi T-848/19: Üldkohtu 20. detsembri 2021. aasta määrus – HS versus komisjon

45

2022/C 95/64

Kohtuasi T-765/20: Üldkohtu 16. detsembri 2021. aasta määrus – The Floow versus komisjon

45

2022/C 95/65

Kohtuasi T-46/21: Üldkohtu 7. detsembri 2021. aasta määrus – El Corte Inglés versus EUIPO – Yajun (PREMILITY)

45

2022/C 95/66

Kohtuasi T-519/21: Üldkohtu 8. detsembri 2021. aasta määrus – VY versus komisjon

46


ET

 

Top