EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:072:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 072, 14. veebruar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 72

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
14. veebruar 2022


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 72/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10546 – ICG / CEIT) ( 1 )

1

2022/C 72/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10540 – ECDC / HPIL / JV) ( 1 )

2

2022/C 72/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10599 – CLEARLAKE CAPITAL GROUP / STG PARTNERS / DODGE CONSTRUCTION NETWORK) ( 1 )

3

2022/C 72/04

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10542 – MITSUBISHI / CHUBU ELECTRIC POWER MIRAIZ / MCRE) ( 1 )

4

2022/C 72/05

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10538 – VINCI / LINEAS / LUSOPONTE) ( 1 )

5


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2022/C 72/06

Euro vahetuskurss — 11. veebruar 2022

6

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2022/C 72/07

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel ( 1 )

7


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 72/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10621 – Welput/PSPIB/Alecta/ 105 VStreet JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

8

2022/C 72/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10514 – DASSAULT SYSTEMES INTERNATIONAL / SZSW / JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

10

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2022/C 72/10

Tootespetsifikaadi olulise muudatuse heakskiitmise taotluse avaldamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punktile a

12


 

Parandused

 

Teadaanne andmesubjektidele, kes on kantud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta, mida on ajakohastatud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2022/152, and to Article 2(3) of Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive) artikleid 2, 3 ja 4 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2022/147) artikli 2 lõiget 3, parandus ( ELT C 62, 4.2.2022 )

28


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top