EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:486:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 486, 3. detsember 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 486

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
3. detsember 2021


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 486/01

Komisjoni teatis keskkonnamõju hindamise direktiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/92/EL, mida on muudetud direktiiviga 2014/52/EL) kohaldamise kohta projektide muutmise ja laiendamise osas (I lisa punkt 24 ja II lisa punkti 13 alapunkt a), sealhulgas nendega seotud peamiste mõistete ja põhimõtete kohta

1

2021/C 486/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10247 – CVC / COOPER) ( 1 )

20

2021/C 486/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10449 – KIA / ALMAVIVA) ( 1 )

21


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2021/C 486/04

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2012/642/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2021/2125, ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2006, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2021/2124, mis käsitlevad Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

22

2021/C 486/05

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2012/642/ÜVJP ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2006, mis käsitlevad Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

23

 

Euroopa Komisjon

2021/C 486/06

Euro vahetuskurss — 2. detsember 2021

25

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2021/C 486/07

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399 (mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 6 lõikes 4 osutatud välispiiride ületamisel nõutavate lähtesummade ajakohastamine

26

2021/C 486/08

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustuste tühistamine regulaarlennuliinidel ( 1 )

28


 

V   Teated

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2021/C 486/09

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 1 lõigetele 2 ja 3

29

2021/C 486/10

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

39


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top