EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:458:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 458, 12. november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 458

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
12. november 2021


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 458/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10389 – PAI PARTNERS / PASUBIO) ( 1 )

1

2021/C 458/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10395 – BNP PARIBAS / CDC / IMMOBILIÈRE DE LA LAINE) ( 1 )

2


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2021/C 458/03

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2019/1894, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2021/1966, ja nõukogu määruses (EL) 2019/1890, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2021/1960

3

2021/C 458/04

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2019/1894 ja nõukogu määruses (EL) nr 2019/1890, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas

5

2021/C 458/05

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2017/2074 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas), mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2021/1965), ja nõukogu määruses (EL) 2017/2063 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas), mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2021/1959

7

2021/C 458/06

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2017/2074 ja nõukogu määruses (EL) nr 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

8

2021/C 458/07

Alljärgnev teave tehakse teatavaks järgmistele isikutele ja rühmitustele: ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, HASHEMI MOGHADAM Saeid, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ABU NIDAL ORGANISATION / ABU NIDALI ORGANISATSIOON (ANO), BABBAR KHALSA, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES / FILIPIINIDE KOMMUNISTLIK PARTEI, sealhulgas New People’s Army / Uus Rahvaarmee (NPA), DIRECTORATE FOR INTERNAL SECURITY OF THE IRANIAN MINISTRY FOR INTELLIGENCE AND SECURITY / IRAANI LUURE- ja JULGEOLEKUMINISTEERIUMI SISEJULGEOLEKU DIREKTORAAT, HIZBALLAH MILITARY WING / HEZBOLLAHI SÕJALINE TIIB, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (National Liberation Army / Rahvuslik Vabastusarmee), PALESTIINA ISLAMI DŽIHAAD (PIJ), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE / PALESTIINA VABASTAMISE RAHVARINNE (PFLP), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE – GENERAL COMMAND / PALESTIINA VABASTAMISE RAHVARINDE PEASTAAP, „DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI“ – „DHKP/C“ / REVOLUTSIOONILINE RAHVA VABASTUSPARTEI/-RINNE, SENDERO LUMINOSO – „SL“ („Shining Path“ / „Särav Tee“), ning „TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN“ – „TAK“, kes on kantud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4 ning nõukogu määrust (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) (vt nõukogu otsuse (ÜVJP) 2021/1192 lisa ja nõukogu rakendusmääruse (EL) 2021/1188 lisa)

10

 

Euroopa Komisjon

2021/C 458/08

Euro vahetuskurss — 11. november 2021

12

2021/C 458/09

Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 5. juulil 2021 peetud koosolekul otsuse eelnõu kohta juhtumis AT.40178 – Autode heitgaasid — Audiokonverents rakenduse „Skype for Business“ kaudu — Raportöör: Rootsi ( 1 )

13

2021/C 458/10

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne — AT.40178 – Autode heitgaasid ( 1 )

14

2021/C 458/11

Kokkuvõte komisjoni otsusest, — 8. juuli 2021, mis käsitleb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 sätestatud menetlust (Juhtum AT.40178 – Autode heitgaasid) (Teatavaks tehtud numbri C(2021) 4955 final all)  ( 1 )

16

 

Kontrollikoda

2021/C 458/12

Aastaaruanne ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2020 kohta

20

2021/C 458/13

Aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta 2020. aasta lõpu seisuga

21


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 458/14

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10455 – CVC / PANZANI) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

22

2021/C 458/15

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10505 – CKA / CKI / UKPN) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

24


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top