EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:329:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 329, 16. august 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 329

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
16. august 2021


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2021/C 329/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2021/C 329/02

Kohtuasi C-521/19: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 1. juuli 2021. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Galicia eelotsusetaotlus – Hispaania) – CB versus Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Maksukontroll – Esinejate agendi teenuste osutamine – Käibemaksuga maksustatavad tehingud – Tehingud, mida maksuhaldurile ei ole deklareeritud ja mille kohta ei ole arvet esitatud – Pettus – Tulumaksuga maksustatava summa tuletamine – Käibemaksu neutraalsuse põhimõte – Käibemaksu sisaldumine tuletatud maksustatavas summas)

2

2021/C 329/03

Kohtuasi C-718/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 22. juuni 2021. aasta otsus (Cour constitutionnelle'i eelotsusetaotlus – Belgia) – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL versus Conseil des ministres (Eelotsusetaotlus – Liidu kodakondsus – ELTL artiklid 20 ja 21 – Direktiiv 2004/38/EÜ – Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Avaliku korra huvides tehtud otsus isiku elamisõiguse lõpetamise kohta – Ennetavad meetmed, et vältida asjaomase isiku igasugust põgenemise ohtu talle vastuvõtva liikmesriigi territooriumilt lahkumiseks määratud tähtaja jooksul – Riigisisesed õigusnormid, mis sarnanevad normidega, mida kohaldatakse kolmanda riigi kodanike suhtes direktiivi 2008/115/EÜ artikli 7 lõike 3 järgi – Väljasaatmise eesmärgil kinnipidamise maksimaalne kestus – Riigisisene õigusnorm, mis on samasugune kui kolmanda riigi kodanike suhtes kohaldatav norm)

3

2021/C 329/04

Kohtuasi C-301/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 1. juuli 2021. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – UE, HC versus Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Määrus (EL) nr 650/2012 – Euroopa pärimistunnistus – Sellise pärimistunnistuse kinnitatud ärakirja kehtivus, millel ei ole aegumiskuupäeva – Artikli 65 lõige 1 – Artikkel 69 – Pärimistunnistuse õiguslik toime isikutele, keda on tunnistuses nimeliselt märgitud, kuid kes ise ei ole selle väljaandmist taotlenud – Artikli 70 lõige 3 – Ärakirja kehtivuse hindamisel arvesse võetav kuupäev – Ärakirja tõendusjõud)

4

2021/C 329/05

Kohtuasi C-717/20 P: Marina Karpeta-Kovalyova 28. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 15. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/19: Karpeta-Kovalyova versus komisjon

4

2021/C 329/06

Kohtuasi C-21/21 P: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo 13. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 16. detsembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-416/20: REC, Comprojecto-Projectos e Construções jt versus Euroopa Liidu Kohus jt

5

2021/C 329/07

Kohtuasi C-150/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Poola) 5. märtsil 2021 – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: D. B.

5

2021/C 329/08

Kohtuasi C-255/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 21. aprillil 2021 – Reti Televisive Italiane SpA (RTI) versus Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM

6

2021/C 329/09

Kohtuasi C-263/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 23. aprillil 2021 – Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) versus Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) ja Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

7

2021/C 329/10

Kohtuasi C-292/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. mail 2021 – Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) jt versus Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) jt

8

2021/C 329/11

Kohtuasi C-298/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Braşov (Rumeenia) 10. mail 2021 – S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS versus U.A.T. Comuna Dalnic

8

2021/C 329/12

Kohtuasi C-301/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Oradea (Rumeenia) 11. mai 2021. aasta – Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj versus YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

9

2021/C 329/13

Kohtuasi C-306/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 12. mail 2021 – Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna isbiratelna komisia versus Koalitsia „Demokratichna Bulgaria – Оbredinenie“

10

2021/C 329/14

Kohtuasi C-308/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) 14. mail 2021 – KU jt versus SATA International – Azores Airlines SA

11

2021/C 329/15

Kohtuasi C-339/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 31. mail 2021 – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria ja Vodafone Italia SpA versus Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria ja Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

12

2021/C 329/16

Kohtuasi C-340/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 2. juuni 2021. aasta – VB versus Natsionalna agentsia za prihodite

12

2021/C 329/17

Kohtuasi C-391/21 P: Enrico Falqui 24. juunil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 5. mai 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-695/19: Falqui versus parlament

13

2021/C 329/18

Kohtuasi C-401/21 P: Rumeenia 29. juunil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda laiendatud koosseisus) 14. aprilli 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-543/19: Rumeenia versus komisjon

15

 

Üldkohus

2021/C 329/19

Kohtuasi T-226/18: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Global Silicones Council jt versus komisjon (REACH – Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa, mis käsitleb teatud ohtlike ainete, valmististe ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid, ajakohastamine – Oktametüültsüklotetrasiloksaani (D4) ja dekametüültsüklopentasilokasaani (D5) puudutavad piirangud – Ilmne hindamisviga – Määruse nr 1907/2006 XIII lisa – Tõendite kaalukuse määramine – Määruse nr 1907/2006 artikkel 68 – Lubamatu risk – Proportsionaalsus – Olulised menetlusnormid)

16

2021/C 329/20

Kohtuasi T-519/18: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Global Silicones Council jt versus ECHA (REACH – Loetelu koostamine kandidaatainetest, mis lõpptulemusena kantakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse – Okta-metüül-tsüklo-tetra-siloksaani (D4), deka-metüül-tsüklo-penta-siloksaani (D5) ja dodeka-metüül-tsüklo-heksa-siloksaani (D6) lisamine sellesse loetellu – Määruse nr 1907/2006 artiklid 57 ja 59 – Määruse nr 1907/2006 XIII lisa – Tõendusliku jõuga kindlaks tegemine – Ilmne hindamisviga – Proportsionaalsus)

17

2021/C 329/21

Kohtuasi T-17/19: Üldkohtu3. veebruari 2021. aasta otsus – Moi versus parlament (Institutsiooniline õigus – Parlament – Psühholoogiline ahistamine – Parlamendi presidendi otsus, milles järeldati, et kahte parlamendiliikme registreeritud assistenti on ahistatud, ja milles parlamendiliikmele mõisteti karistuseks päevaraha õigusest ilmajätmine 12 päevaks – Parlamendi kodukorra artiklid 11 ja 166 – Sisemine apellatsioon – Parlamendi juhatuse otsus karistuse kinnitamise kohta – Parlamendi kodukorra artikkel 167 – Tühistamishagi – Hagi esitamise tähtaeg – Vastuvõetavus – Kaitseõigused – Lepinguväline vastutus)

18

2021/C 329/22

Kohtuasi T-265/19: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Itaalia kantud kulud – Aruannete kontrollimine ja heakskiitmine – Vastavuse kontrolline – Finantskorrektsioonid – Määruse (EL) nr 1306/2013 – Võimalik rahaline kahju – Määrus (EÜ) nr 1290/2005 – Määrus (EÜ) nr 885/2006 – Esmakordne halduslik või kohtulik tuvastamine – Puuduse esinemine)

18

2021/C 329/23

Kohtuasi T-624/19: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Welter’s versus EUIPO (Harjaga käepideme kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu ruumilise kaubamärgi taotlus – Harjaga käepideme kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

19

2021/C 329/24

Kohtuasi T-635/19: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro jt versus komisjon (Lepinguväline vastutus – Riigiabi – Pangandussektor – Eraõigusliku pankadevahelise konsortsiumi rekapitaliseerimise kava ühe oma liikme toetuseks – Liikmesriigi keskpanga poolt sekkumiseks antud luba – Päästmisest keeldumine ja kriisilahendusmenetluse algatamine – Direktiivid 2014/49/EL ja 2014/59/EL – Otsus jätta vastuväited esitamata – Komisjoni teabenõuded ja seisukohad esialgse uurimise etapis – Põhjusliku seose puudumine)

20

2021/C 329/25

Kohtuasi T-668/19: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – Ardagh Metal Beverage Holdings versus EUIPO (Gaseeritud joogi purgi avamise helikombinatsioon) (Euroopa Liidu kaubamärk – Gaseeritud joogi purgi avamise helikombinatsioonis seisneva Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 1)

20

2021/C 329/26

Kohtuasi T-15/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Skyliners versus EUIPO – Sky (SKYLINERS) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi SKYLINERS taotlus – Euroopa Liidu varasemad sõnamärgid SKY – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 41 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 46 lõike 1 punkt a) – Õigus esitada vastulause)

21

2021/C 329/27

Kohtuasi T-204/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Zoom versus EUIPO – Facetec (ZOOM) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk ZOOM – Varasemad Euroopa Liidu kujutis- ja sõnamärgid ZOOM – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

22

2021/C 329/28

Kohtuasi T-227/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Biovene Cosmetics versus EUIPO – Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi BIOVÈNE BARCELONA taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk BIORENE – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõikeo1 punkt b)

22

2021/C 329/29

Kohtuasi T-232/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Biovene Cosmetics versus EUIPO – Eugène Perma France (BIOVÈNE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi BIOVÈNE taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk BIORENE – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõikeo1 punkt b)

23

2021/C 329/30

Kohtuasi T-267/20: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – Arbuzov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse – Hageja nime jätmine loetellu – Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

23

2021/C 329/31

Kohtuasi T-268/20: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – Pshonka versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse – Hageja nime jätmine loetellu – Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

24

2021/C 329/32

Kohtuasi T-269/20: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – Pshonka versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite külmutamine – Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loetellu – Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

25

2021/C 329/33

Kohtuasi T-285/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – MCM Products versus EUIPO – The Nomad Company (NOMAD) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk NOMAD – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime – Eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

26

2021/C 329/34

Kohtuasi T-290/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Ceramica Flaminia versus EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk goclean – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a ja artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkti a ja artikli 7 lõike 1 punkt b) – Faktide kontrollimine omal algatusel – Määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 1 – Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine – Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõige 2 (määruse 2017/1001 artikli 59 lõige 2))

26

2021/C 329/35

Kohtuasi T-362/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Acciona versus EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu sõnamärk REACCIONA – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) – Riigisisese kohtumenetluse olemasolu – Kaubamärgi kasutamata jätmiseks mõjuva põhjuse puudumine)

27

2021/C 329/36

Kohtuasi T-373/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Framery versus EUIPO – Smartblock (Teisaldatav hoone) (Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Teisaldatavat hoonet kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus – Varasem disainilahendus – Tõendid avalikustamise kohta – Määruse (EL) nr 6/2002 artikkel 7 – Kehtetuse alus – Eristatavuse puudumine – Erineva üldmulje puudumine – Määruse nr 6/2002 artikli 6 lõike 1 punkt b ja artikli 25 lõike 1 punkt b – Põhjendamiskohustus)

28

2021/C 329/37

Kohtuasi T-464/20: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – Eggy Food versus EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi YOUR DAILY PROTEIN taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

28

2021/C 329/38

Kohtuasi T-501/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Makk versus EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk PANTA RHEI – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk PANTA RHEI – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Kaupade sarnasus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

29

2021/C 329/39

Kohtuasi T-531/20: Üldkohtu 30. juuni 2021. aasta otsus – Wolf Oil versus EUIPO – Rolf Lubricants (ROLF) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Kujutismärk ROLF – Varasem rahvusvaheline kaubamärk Wolf – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Põhjendamiskohustus – Õigus olla ära kuulatud)

29

2021/C 329/40

Kohtuasi T-311/21: 1. juunil 2021 esitatud hagi – SV versus EIP

30

2021/C 329/41

Kohtuasi T-322/21: 9. juunil 2021 esitatud hagi – TB versus ENISA

31

2021/C 329/42

Kohtuasi T-340/21: 19. juunil 2021 esitatud hagi – Ryanair versus komisjon

32

2021/C 329/43

Kohtuasi T-342/21: 19. juunil 2021 esitatud hagi – Bambu Sales versus EUIPO (BAMBU)

33

2021/C 329/44

Kohtuasi T-343/21: 21. juunil 2021 esitatud hagi – Hewlett Packard Enterprise Development versus EUIPO – Aruba (ARUBA)

33

2021/C 329/45

Kohtuasi T-344/21: 23. juunil 2021 esitatud hagi – Plusmusic versus EUIPO – Groupe Canal + (+music)

34

2021/C 329/46

Kohtuasi T-345/21: 23. juunil 2021 esitatud hagi – Hewlett Packard Enterprise Development versus EUIPO – Aruba SpA (ARUBA NETWORKS)

35

2021/C 329/47

Kohtuasi T-346/21: 23. juunil 2021 esitatud hagi – Hecht Pharma versus EUIPO – Gufic Biosciences (Gufic)

36

2021/C 329/48

Kohtuasi T-354/21: 17. juunil 2021 esitatud hagi – ClientEarth versus komisjon

36

2021/C 329/49

Kohtuasi T-355/21: 24. juunil 2021 esitatud hagi – Polo Club Düsseldorf versus EUIPO – Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)

37

2021/C 329/50

Kohtuasi T-356/21: 24. juunil 2021 esitatud hagi – Future Motion versus EUIPO – El Corte Inglés (HYPERCORE)

38

2021/C 329/51

Kohtuasi T-357/21: 25. juunil 2021 esitatud hagi – Jose A. Alfonso Arpon versus EUIPO – Puma (PLUMAflex by Roal)

38

2021/C 329/52

Kohtuasi T-367/21: 29. juunil 2021 esitatud hagi – Sushi&Food Factor versus EUIPO (READY 4YOU)

39

2021/C 329/53

Kohtuasi T-370/21: 30. juunil 2021 esitatud hagi – Biogena versus EUIPO – Alter Farmacia (NUTRIFEN AGNUBALANCE)

40

2021/C 329/54

Kohtuasi T-372/21: 1. juulil 2021 esitatud hagi – Sympatex Technologies versus EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside)

41

2021/C 329/55

Kohtuasi T-374/21: 2. juulil 2021 esitatud hagi – documentus Deutschland versus EUIPO – Reisswolf (REISSWOLF)

41

2021/C 329/56

Kohtuasi T-375/21: 2. juulil 2021 esitatud hagi – Leinfelder Uhren München versus EUIPO – Schafft (Geomeetrilise kujundi kujutis)

42

2021/C 329/57

Kohtuasi T-381/21: 5. juulil 2021 esitatud hagi – D&A Pharma versus Euroopa Ravimiamet

43

2021/C 329/58

Kohtuasi T-382/21: 6. juulil 2021 esitatud hagi – the airscreen company versus EUIPO – Moviescreens Rental (airscreen)

44


ET

 

Top