EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:171:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 171, 6. mai 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 171

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
6. mai 2021


Sisukord

Lehekülg

 

 

EUROOPA PARLAMENT
ISTUNGJÄRK 2019–2020
16.–19. septembri 2019. aasta istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELTs C 107, 26.3.2021 .
VASTUVÕETUD TEKSTID

1


 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 18. september 2019

2021/C 171/01

Euroopa Parlamendi 18. septembri 2019. aasta resolutsioon Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise hetkeseisu kohta (2019/2817(RSP))

2

 

Neljapäev, 19. september 2019

2021/C 171/02

Euroopa Parlamendi 19. septembri 2019. aasta resolutsioon olukorra kohta Türgis ja eelkõige valitud linnapeade ametist tagandamise kohta (2019/2821(RSP))

8

2021/C 171/03

Euroopa Parlamendi 19. septembri 2019. aasta resolutsioon Myanmari, eriti rohingjade olukorra kohta (2019/2822(RSP))

12

2021/C 171/04

Euroopa Parlamendi 19. septembri 2019. aasta resolutsioon Iraani, eelkõige naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukorra kohta (2019/2823(RSP))

17

2021/C 171/05

Euroopa Parlamendi 19. septembri 2019. aasta resolutsioon taimede ja olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta (2019/2800(RSP))

22

2021/C 171/06

Euroopa Parlamendi 19. septembri 2019. aasta resolutsioon, millega rõhutatakse Euroopa ajaloomälu tähtsust Euroopa tulevikule (2019/2819(RSP))

25

2021/C 171/07

Euroopa Parlamendi 19. septembri 2019. aasta resolutsioon liidu rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise seisu kohta (2019/2820(RSP))

30


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 17. september 2019

2021/C 171/08

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2019. aasta otsus, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

34

2021/C 171/09

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2019. aasta otsus Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

35

2021/C 171/10

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Iirimaal (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

36

 

Kolmapäev, 18. september 2019

2021/C 171/11

Euroopa Parlamendi 18. septembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2019 kohta: 2018. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

37

2021/C 171/12

Euroopa Parlamendi 18. septembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2019 kohta – Peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

39

2021/C 171/13

Euroopa Parlamendi 18. septembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

41

2021/C 171/14

Euroopa Parlamendi 18. septembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2019 kohta, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

43

2021/C 171/15

Euroopa Parlamendi 18. septembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

45


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

***

Nõusolekumenetlus

***I

Seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

***II

Seadusandlik tavamenetlus, teine lugemine

***III

Seadusandlik tavamenetlus, kolmas lugemine

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Euroopa Parlamendi muudatused:

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌või on läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul märgistatakse uus tekst paksus kaldkirjas ja asendatav tekst jäetakse välja või kriipsutatakse läbi.

ET

 

Top