EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:114:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 114, 31. märts 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 114

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
31. märts 2021


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

2021/C 114/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2021/C 114/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

7

2021/C 114/03

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

12

2021/C 114/04

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

19

2021/C 114/05

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

25

2021/C 114/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

32

2021/C 114/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

37

2021/C 114/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

42

2021/C 114/09

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

48

2021/C 114/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

54

2021/C 114/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

60

2021/C 114/12

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

66

2021/C 114/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

72

2021/C 114/14

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

77

2021/C 114/15

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

84

2021/C 114/16

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

88

2021/C 114/17

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

94

2021/C 114/18

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

99

2021/C 114/19

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

104

2021/C 114/20

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

110

2021/C 114/21

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

115

2021/C 114/22

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

121

2021/C 114/23

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

129

2021/C 114/24

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

135

2021/C 114/25

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

140

2021/C 114/26

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

145

2021/C 114/27

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

151

2021/C 114/28

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2021. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

155

2021/C 114/29

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

161

2021/C 114/30

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

167

2021/C 114/31

BERECi Büroo 2021. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

172

2021/C 114/32

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

177

2021/C 114/33

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2021

183

2021/C 114/34

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

187

2021/C 114/35

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2021. eelarveaastaks

191

2021/C 114/36

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

196

2021/C 114/37

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

202

2021/C 114/38

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

208

2021/C 114/39

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

214

2021/C 114/40

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

220

2021/C 114/41

Euroopa Prokuratuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

227

2021/C 114/42

Euroopa Tööjõuameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

232

2021/C 114/43

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

238

2021/C 114/44

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2020 – 1. paranduseelarve

243

2021/C 114/45

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2020. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve

248

2021/C 114/46

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

254

2021/C 114/47

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

262

2021/C 114/48

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2020. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

267

2021/C 114/49

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

272

2021/C 114/50

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

278

2021/C 114/51

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

283

2021/C 114/52

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

288

2021/C 114/53

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2020. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

293

2021/C 114/54

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2020. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

298

2021/C 114/55

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

302


ET

 

Top