EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:058:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 058, 18. veebruar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 58

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
18. veebruar 2021


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 58/01

Komisjoni teatis — Tehnilised suunised põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ kohaldamise kohta taaste- ja vastupidavusrahastu puhul

1

2021/C 58/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) ( 1 )

31


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2021/C 58/03

Euro vahetuskurss — 17. veebruar 2021

32

2021/C 58/04

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon — Mitterahaliste hüvitiste keskmised kulud

33

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2021/C 58/05

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399 (mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad))artikli 2 punktis 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu

35

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2021/C 58/06

Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

50

2021/C 58/07

Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

51

2021/C 58/08

Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

52

2021/C 58/09

Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

53

2021/C 58/10

Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

54

2021/C 58/11

Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

55

2021/C 58/12

Riigiabi — Otsus mitte esitada vastuväiteid

56


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 58/13

Teade avaliku konkursi korraldamise kohta

57

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2021/C 58/14

EFTA kohtult nõuandva arvamuse saamise taotlus, mille Borgarting Lagmannsrett esitas kriminaalmenetluses P vastu (Kohtuasi E-15/20)

58

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 58/15

Teade — Hiina Rahvavabariigist pärit kaltsiumsilitsiidi importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

60

2021/C 58/16

Teade Korea Vabariigist pärit ülisuure imamisvõimega polümeeride importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

73

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 58/17

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

84

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2021/C 58/18

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 94 lõike 1 punktis d osutatud koonddokumendi ja veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi avaldamist käsitleva viite avaldamine

86


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top