EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:370:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 370, 3. november 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 370

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
3. november 2020


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2020/C 370/01

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

1

2020/C 370/02

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

2

2020/C 370/03

BERECi tugiamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

3

2020/C 370/04

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

4

2020/C 370/05

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

5

2020/C 370/06

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

6

2020/C 370/07

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

7

2020/C 370/08

Ühenduse Sordiamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

8

2020/C 370/09

Ühisettevõte Clean Sky 2 — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

9

2020/C 370/10

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

10

2020/C 370/11

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

11

2020/C 370/12

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

12

2020/C 370/13

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

13

2020/C 370/14

Euroopa Pangandusjärelevalve — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

14

2020/C 370/15

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

15

2020/C 370/16

Euroopa Kemikaaliamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

16

2020/C 370/17

Ühisettevõte ECSEL — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

17

2020/C 370/18

Euroopa Kaitseagentuur — 2019. eelarveaasta lõplike raamatupidamisaruannete avaldamine

18

2020/C 370/19

Euroopa Keskkonnaamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

19

2020/C 370/20

Euroopa Kalanduskontrolli Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

20

2020/C 370/21

Euroopa Toiduohutusamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

21

2020/C 370/22

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

22

2020/C 370/23

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

23

2020/C 370/24

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

24

2020/C 370/25

Euroopa Ravimiamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

25

2020/C 370/26

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

26

2020/C 370/27

Euroopa Meresõiduohutuse Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

27

2020/C 370/28

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

28

2020/C 370/29

Euroopa Liidu Raudteeamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

29

2020/C 370/30

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

30

2020/C 370/31

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

31

2020/C 370/32

Euroopa Koolitusfond — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

32

2020/C 370/33

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

33

2020/C 370/34

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

34

2020/C 370/35

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

35

2020/C 370/36

Euratomi Tarneagentuur — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

36

2020/C 370/37

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

37

2020/C 370/38

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

38

2020/C 370/39

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

39

2020/C 370/40

Ühisettevõte Fusion for Energy — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

40

2020/C 370/41

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

41

2020/C 370/42

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

42

2020/C 370/43

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

43

2020/C 370/44

Euroopa GNSSi Agentuur — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

44

2020/C 370/45

Ühisettevõte IMI 2 — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

45

2020/C 370/46

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

46

2020/C 370/47

Teadusuuringute Rakendusamet — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

47

2020/C 370/48

Ühisettevõte Shift2Rail — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

48

2020/C 370/49

Ühisettevõte SESAR — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

49

2020/C 370/50

Ühtne Kriisilahendusnõukogu — 2019. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

50


ET

 

Top