Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:238:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 238, 15. juuli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 238

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
15. juuli 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

CDJ

2019/C 238/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

GCEU

2019/C 238/02

Üldkohtu tegevus ajavahemikul 1.–26. septembrini 2019

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

CDJ

2019/C 238/03

kohtuasi C-744/18 P: Volkswagen AG 29. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 19. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-623/16: Volkswagen AG versus EUIPO

3

2019/C 238/04

kohtuasi C-770/18 P: Anikó Pint’i 8. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 9. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-634/17: Pint versus komisjon

3

2019/C 238/05

kohtuasi C-27/19 P: Euroopa Liidu Kontrollikoja 11. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 8. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-874/16: RA versus kontrollikoda

4

2019/C 238/06

kohtuasi C-214/19 P: achtung! GmbH 7. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 10. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-832/17: achtung! GmbH versus EUIPO

4

2019/C 238/07

kohtuasi C-240/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Ourense (Hispaania) 20. märtsil 2019 — FA versus Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

5

2019/C 238/08

kohtuasi C-268/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia no 7 de Orense (Hispaania) 29. märtsil 2019 — UP versus Banco Pastor S.A.U.

6

2019/C 238/09

kohtuasi C-269/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Cluj (Rumeenia) 29. märtsil 2019 — Banca B. SA versus A.A.A.

7

2019/C 238/10

kohtuasi C-283/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 4. aprillil 2019 — EUflight.de GmbH versus TUIfly GmbH

8

2019/C 238/11

kohtuasi C-301/19 P: Euroopa Komisjoni 11. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 12. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-201/17: Printeos versus komisjon

8

2019/C 238/12

kohtuasi C-330/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 23. aprillil 2019 — Staatssecretaris van Financiën, vastustaja kassatsioonimenetluses: Exter BV

9

2019/C 238/13

kohtuasi C-347/19: 30. aprillil 2019 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

10

2019/C 238/14

kohtuasi C-362/19 P: Euroopa Komisjoni 6. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 26. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-865/16: Fútbol Club Barcelona versus komisjon

11

2019/C 238/15

kohtuasi C-378/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 14. mail 2019 — Prezident Slovenskej republiki

11

2019/C 238/16

kohtuasi C-404/19 P: Prantsuse Vabariigi 23. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-26/18: Prantsusmaa versus komisjon

12

2019/C 238/17

kohtuasi C-425/19 P: Euroopa Komisjoni 29. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 19. märtsi 2019. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-98/16, T-196/16 ja T-198/16: Itaalia jt versus komisjon

13

 

GCEU

2019/C 238/18

kohtuasi T-631/16: Üldkohtu 23. mai 2019. aasta otsus — Remag Metallhandel ja Jaschinsky versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Antidumping — OLAFi nõue, et liikmesriigid nõuaksid dumpinguvastase tollimaksu sisse kõigilt Taiwanist ELi imporditud räni impordi saadetistelt, vaatamata sellele, et pole piisavaid tõendeid, et see räni on Hiina päritolu — Määrus (EÜ) nr 398/2004 ja rakendusmäärus (EL) nr 467/2010 — Põhjuslik seos)

15

2019/C 238/19

kohtuasi T-837/17: Üldkohtu 23. mai 2019. aasta otsus — Negru versus EUIPO — Sky (SkyPrivate) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi SkyPrivate taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk SKY — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

15

2019/C 238/20

kohtuasi T-312/18: Üldkohtu 23. mai 2019. aasta otsus — Dentsply De Trey versus EUIPO — IDS (AQUAPRINT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi AQUAPRINT taotlus — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid AQUACEM ning varasemad siseriiklikud registreerimata kaubamärgid AQUACEM ja AQUASIL — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b — Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine — Määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4 — Hagi tähise hõivamise peale (action for passing off) — Eksitava esituse puudumine)

16

2019/C 238/21

kohtuasi T-358/18: Üldkohtu 8. mai 2019. aasta otsus — J. García Carrión versus EUIPO — Codorníu (JAUME CODORNÍU) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi JAUME CODORNÍU taotlus — Varasem Hispaania sõnamärk ja Euroopa Liidu sõnamärk JAUME SERRA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b — Määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5 — Ees- ja perekonnanime eristusvõime)

17

2019/C 238/22

kohtuasi T-364/18: Üldkohtu 23. mai 2019. aasta otsus — Arçelik versus EUIPO (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi MicroGarden taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

18

2019/C 238/23

kohtuasi T-439/18: Üldkohtu 23. mai 2019. aasta otsus — Sintokogio versus EUIPO (ProAssist) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk ProAssist — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b — Määruse 2017/1001 artikkel 94 — Võrdne kohtlemine)

18

2019/C 238/24

kohtuasi T-257/19: 15. aprillil 2019 esitatud hagi — Al Zoubi versus nõukogu

19

2019/C 238/25

kohtuasi T-258/19: 15. aprillil 2019 esitatud hagi — Foz versus nõukogu

20

2019/C 238/26

kohtuasi T-259/19: 15. aprillil 2019 esitatud hagi — Aman Dimashq versus nõukogu

21

2019/C 238/27

kohtuasi T-283/19: 2. mail 2019 esitatud hagi — Saksamaa versus ACER

22

2019/C 238/28

kohtuasi T-284/19: 2. mail 2019 esitatud hagi — Wonder Line versus EUIPO — De Longhi Benelux (KENWELL)

24

2019/C 238/29

kohtuasi T-300/19: 13. mail 2019 esitatud hagi — Achema ja Lifosa versus komisjon

25

2019/C 238/30

kohtuasi T-302/19: 14. mail 2019 esitatud hagi — Yanukovych versus nõukogu

26

2019/C 238/31

kohtuasi T-303/19: 14. mail 2019 esitatud hagi — Yanukovych versus nõukogu

26

2019/C 238/32

kohtuasi T-316/19: 23. mail 2019 esitatud hagi — BU versus komisjon

27

2019/C 238/33

kohtuasi T-321/19: 27. mail 2019 esitatud hagi — Maternus versus EUIPO — adp Gauselmann (Jokers WILD Casino)

28

2019/C 238/34

kohtuasi T-326/19: 31. mail 2019 esitatud hagi — Gerber versus parlament ja nõukogu

29


ET

 

Top