Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:172:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 172, 20. mai 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 172

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
20. mai 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

CDJ

2019/C 172/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

GCEU

2019/C 172/02

Suurkoja koosseis

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

CDJ

2019/C 172/03

kohtuasi C-54/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. veebruari 2019. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte eelotsusetaotlus — Itaalia) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus  versus Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e  Pinerolo (Eelotsusetaotlus — Riigihange — Vaidlustusmenetlused — Direktiiv 89/665/EMÜ — Artiklid 1 ja 2c — Pakkujate kvalifitseerimise ja hankemenetlusest kõrvale jätmise otsuste vaidlustamine — Kaebetähtaeg — Õigustlõpetav 30-päevane tähtaeg — Riigisisene regulatsioon, mis välistab võimaluse viidata hilisemate aktide vaidlustamisel pakkumuste vastavaks tunnistamise otsuse ebaseaduslikkusele — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele)

3

2019/C 172/04

kohtuasi C-373/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 31. jaanuari 2019. aasta määrus (Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel’i eelotsusetaotlus — Portugal) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas versus Autoridade Tributária e  Aduaneira (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Kapitali koondumise kaudne maksustamine — Direktiiv 69/335/EMÜ — Artiklid 4 ja 7 — Kapitaliühingu asutamine — 1. juulil 1984 kehtinud riigilõiv — Seejärel riigilõivu kaotamine ning selle taaskehtestamine)

4

2019/C 172/05

kohtuasi C-489/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 15. jaanuari 2019. aasta määrus (Budapest Környéki Közigazgatási és  Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus — Ungari) — Farmland Kft. versus Földművelésügyi Miniszter (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Põllumajandus — Otsetoetuskavad — Ühtne otsemaksete kava — Ühtse pindalatoetuse taotlus — Kriteeriumid — Põllumajandusmaa seaduslik kasutaja)

5

2019/C 172/06

kohtuasi C-689/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 7. märtsi 2019. aasta määrus (Dioikitiko Protodikeio Patroni eelotsusetaotlus — Kreeka) — XT versus Elliniko Dimosio (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Riigimaks — Diskrimineerivate maksude keeld — Luksuskaubamaks — Mootorsõidukid — Maksuvabastus olenevalt sõiduki esmase kasutuselevõtu kuupäevast maksustavas liikmesriigis — Teises liikmesriigis esmase kasutuselevõtu kuupäeva arvesse võtmata jätmine)

5

2019/C 172/07

kohtuasi C-8/19 PPU: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. veebruari 2019. aasta määrus — (Spetsializiran nakazatelen sadi  eelotsusetaotlus — Bulgaaria) — kriminaalasi järgmise isiku suhtes: RH (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Direktiiv (EL) 2016/343 — Artikkel 4 — Avalikud seisukohavõtud süü kohta — Vahistamisotsus — Õiguskaitsevahendid — Selle otsuse seaduslikkuse kontrollimise menetlus — Süütuse presumptsioonist kinnipidamine — ELTL artikkel 267 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teine lõik — Õigus asja arutamisele mõistliku aja jooksul — Liikmesriigi õigusnormid, millega piiratakse liikmesriigi kohtute pädevust esitada Euroopa Kohtule  eelotsusetaotlus või kohustatakse neid asja lahendama sellele taotlusele vastust ootamata — Distsiplinaarkaristused nende õigusnormide rikkumise eest)

6

2019/C 172/08

kohtuasi C-755/18 P: Harry Shindleri jt 30. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud  koosseisus) 26. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-458/17: Shindler jt versus nõukogu

7

2019/C 172/09

kohtuasi C-88/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Judecătoria Zărnești (Rumeenia) 7. veebruaril 2019 — Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor“ versus TM, UN ja Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

kohtuasi C-96/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) 8. veebruaril 2019 — VO versus Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

kohtuasi C-101/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 11. veebruaril 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG versus Saksamaa Liitvabariik

9

2019/C 172/12

kohtuasi C-102/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 11. veebruaril 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG versus Saksamaa Liitvabariik

10

2019/C 172/13

kohtuasi C-108/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel București (Rumeenia) 11. veebruaril 2019 — Krakvet sp. z o.o. sp.k. versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

kohtuasi C-112/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Aachen (Saksamaa) 12. veebruaril 2019 — Marvin M. versus Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

kohtuasi C-118/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Salzburg (Austria) 15. veebruaril 2019 — ZS versus PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

kohtuasi C-134/19 P: Bank Refah Kargarani 18. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 10. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-552/15: Bank Refah Kargaran versus nõukogu

12

2019/C 172/17

kohtuasi C-135/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 20. veebruaril 2019 —  Pensionsversicherungsanstalt versus CW

14

2019/C 172/18

kohtuasi C-157/19 P: Ehab Makhloufi 21. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-409/16: Makhlouf versus nõukogu

15

2019/C 172/19

kohtuasi C-158/19 P: Razan Othmani 21. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-416/16: Othman versus nõukogu

16

2019/C 172/20

kohtuasi C-159/19 P: Syriatel Mobile Telecomi (Joint Stock Company) 21. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-411/16: Syriatel Mobile Telecom versus  nõukogu

17

2019/C 172/21

kohtuasi C-182/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 26. veebruaril 2019 — Pfizer Consumer Healthcare Ltd versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

kohtuasi C-208/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) 4. märtsil 2019 — NK versus MS ja AS

19

2019/C 172/23

kohtuasi C-217/19: 8. märtsil 2019 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Soome Vabariik

20

2019/C 172/24

kohtuasi C-231/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ühendkuningriik) 15. mäsil 2019 — Blackrock Investment Management (UK) Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

kohtuasi C-235/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Ühendkuningriik) 18. märtsil 2019 — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited versus Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

kohtuasi C-239/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 20. märtsil 2019 — Eli Lilly and Company versus Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

kohtuasi C-510/17: Euroopa Kohtu teise koja presidendi 24. jaanuari 2019. aasta määrus (Okresný súd Bratislava eelotsusetaotlus — Slovakkia) — ML

23

2019/C 172/28

kohtuasi C-564/17: Euroopa Kohtu presidendi 4. veebruari 2019. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik, keda toetas: Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Iirimaa, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Ungari

23

2019/C 172/29

kohtuasi C-596/17: Euroopa Kohtu esimese koja presidendi 13. veebruari 2019. aasta määrus (Conseil d’État eelotsusetaotlus — Prantsusmaa) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS versus Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

24

2019/C 172/30

kohtuasi C-657/17: Euroopa Kohtu presidendi 25. veebruari 2019. aasta määrus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus — Austria) — Hussein Mohamad Hussein, menetluses osales: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

24

2019/C 172/31

kohtuasi C-277/18: Euroopa Kohtu viienda koja presidendi 14. veebruari 2019. aasta määrus (Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa eelotsusetaotlus — Portugal) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda versus Comissão de  Segurança de Serviços e Bens de Consumo

24

2019/C 172/32

kohtuasi C-368/18: Euroopa Kohtu üheksanda koja presidendi 30. jaanuari 2019. aasta määrus (Justice de paix du troisième  canton de Charleroi eelotsusetaotlus — Belgia) — Fank Casteels versus Ryanair DAC, varem Ryanair Ltd

25

2019/C 172/33

kohtuasi C-399/18: Euroopa Kohtu presidendi 18. jaanuari 2019. aasta määrus (College van Beroep voor het Bedrijfsleveni  eelotsusetaotlus — Madalmaad) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV versus Autoriteit Consument en Markt, menetluses osales: Gas Transport Services BV

25

2019/C 172/34

kohtuasi C-498/18: Euroopa Kohtu presidendi 11. veebruari 2019. aasta määrus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus —  Hispaania) — ZW versus Deutsche Lufthansa AG

25

2019/C 172/35

kohtuasi C-614/18: Euroopa Kohtu presidendi 11. veebruari 2019. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Slovaki Vabariik

26

2019/C 172/36

kohtuasi C-660/18: Euroopa Kohtu presidendi 8. veebruari 2019. aasta määrus (Landgericht Berlini eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Sundair GmbH versus WV, XU, YT, ZS

26

2019/C 172/37

kohtuasi C-701/18: Euroopa Kohtu presidendi 31. jaanuari 2019. aasta määrus (Amtsgericht Nürnbergi eelotsusetaotlus —  Saksamaa) — Geld-für-Flug GmbH versus Ryanair DAC

26

2019/C 172/38

kohtuasi C-750/18: Euroopa Kohtu presidendi 8. veebruari 2019. aasta määrus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus — Madalmaad) — A, B versus C

27

 

GCEU

2019/C 172/39

kohtuasjad T-251/17 ja T-252/17: Üldkohtu 28. märtsi 2019. aasta otsus — Robert Bosch versus EUIPO (Simply. Connected.) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärkide Simply. Connected. taotlused — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Apellatsioonikoja läbiviidava kontrolli ulatus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Määruse nr 207/2009 artikkel 64 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 71)

28

2019/C 172/40

kohtuasi T-480/17: Üldkohtu 26. märtsi 2019. aasta otsus — Kreeka versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Kulud, mida tegi Kreeka — Ühekordsed ja  kindlasummalised finantskorrektsioonid — Nõuetele vastavus — Kohustuslike majandamisnõuete kontrollimine — Riskianalüüs — Varalise kahju hindamine — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsus)

29

2019/C 172/41

kohtuasi T-492/17: Üldkohtu 2. aprilli 2019. aasta otsus — Fleig versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Tähtajatu leping — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti c alapunkt i — Töölepingu ülesütlemine etteteatamistähtajaga — Ülesütlemise põhjused — Usaldussuhte katkemine — Teenistuse huvid — Ilmne hindamisviga — Hoolitsemiskohustus — Hea halduse põhimõte — Põhiõiguste harta artiklid 30 ja 41 — Menetlusküsimus — Nende dokumentide avaldamine I nternetis, mis on Üldkohtu menetluses toimikusse kantud — Personalieeskirjade artikkel 17)

29

2019/C 172/42

kohtuasi T-562/17: Üldkohtu 28. märtsi 2019. aasta otsus — dm-drogerie markt versus EUIPO — Albea Services (ALBÉA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk ALBÉA — Euroopa Liitu nimetav varasem rahvusvaheline registreering — Sõnamärk Balea — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

30

2019/C 172/43

kohtuasi T-611/17: Üldkohtu 29. märtsi 2019. aasta otsus — All Star versus EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Kinga talla kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu ruumiline kaubamärk — Kinga talla kuju — Üldtuntud faktid — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 94 lõige 1) — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 ja artikli 52 lõige 2 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõige 3 ja artikli 59 lõige 2) — Apellatsioonikoja istungi läbiviimise taotluse tagasilükkamine — Määruse nr 207/2009 artikkel 77 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 96 lõige 1))

31

2019/C 172/44

kohtuasi T-779/17: Üldkohtu 4. aprilli 2019. aasta otsus — United Wineries versus EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi VIÑA ALARDE taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk „ALARDE“ — Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõend — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 47 lõiked 2 ja 3) — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade identsus — Tähiste sarnasus — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

32

2019/C 172/45

kohtuasi T-804/17: Üldkohtu 4. aprilli 2019. aasta otsus — Stada Arzneimittel versus EUIPO (kahe vastastikku paikneva kaare kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kahest vastastikku paiknevast kaarest koosneva Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

33

2019/C 172/46

kohtuasi T-259/18: Üldkohtu 28. märtsi 2019. aasta otsus — Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg versus EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi Unifoska taotlus — Euroopa Liidu varasem sõnamärk NITROFOSKA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

33

2019/C 172/47

kohtuasi T-186/18: Üldkohtu 25. märtsi 2019. aasta määrus — Abaco Energy jt versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Taastuvenergia toetamise kava — Esialgne uurimismenetlus — Otsus, mis  tunnistab abikava siseturuga kokkusobivaks — Abi saajate esitatud hagi — Põhjendatud huvi puudumine — Vastuvõetamatus)

34

2019/C 172/48

kohtuasi T-190/18: Üldkohtu 25. märtsi 2019. aasta määrus — Solwindet las Lomas versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Taastuvenergia toetamise kava — Esialgne uurimismenetlus — Otsus, mis  tunnistab abikava siseturuga kokkusobivaks — Abi saaja esitatud hagi — Põhjendatud huvi puudumine — Vastuvõetamatus)

35

2019/C 172/49

kohtuasi T-631/18: Üldkohtu 28. märtsi 2019. aasta määrus — Herholz versus EUIPO (#) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi # taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b — Muutmise taotlus — Ilmselge vastuvõetamatus)

36

2019/C 172/50

kohtuasi T-157/19: 8. märtsil 2019 esitatud hagi — Șanli versus nõukogu

36

2019/C 172/51

kohtuasi T-161/19: 11. märtsil 2019 esitatud hagi — Deutsche Telekom versus parlament ja nõukogu

37

2019/C 172/52

kohtuasi T-162/19: 11. märtsil 2019 esitatud hagi — Telefónica ja Telefónica de España versus parlament ja nõukogu

38

2019/C 172/53

kohtuasi T-171/19: 20. märtsil 2019 esitatud hagi — Hebberecht versus Euroopa välisteenistus

39

2019/C 172/54

kohtuasi T-173/19: 22. märtsil 2019 esitatud hagi — AV ja AW versus parlament

40

2019/C 172/55

kohtuasi T-176/19: 25. märtsil 2019 esitatud hagi — 3V Sigma versus ECHA

41

2019/C 172/56

kohtuasi T-182/19: 28. märtsil 2019 esitatud hagi — Puma versus EUIPO (SOFTFOAM)

42

2019/C 172/57

kohtuasi T-184/19: 27. märtsil 2019 esitatud hagi — Aurea Biolabs versus EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)

43

2019/C 172/58

kohtuasi T-185/19: 28. märtsil 2019 esitatud hagi — Public.Resource.Org ja Right to Know versus komisjon

44

2019/C 172/59

kohtuasi T-187/19: 29. märtsil 2019 esitatud hagi — Glaxo Group versus EUIPO (violetne värvimärk)

45

2019/C 172/60

kohtuasi T-188/19: 1. aprillil 2019 esitatud hagi — Ühendkuningriik versus komisjon

46


ET

 

Top