Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:083:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 83, 5. märts 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 83

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
5. märts 2019


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 83/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9226 – CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2019/C 83/02

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2014/119/ÜVJP, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2019/354, ja nõukogu määruses (EL) nr 208/2014, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2019/352 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

2

2019/C 83/03

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2014/119/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

3

2019/C 83/04

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2013/255/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2019/351, ja nõukogu määruses (EL) nr 36/2012, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2019/350, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

4

2019/C 83/05

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2013/255/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 36/2012, mis käsitlevad Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

5

 

Euroopa Komisjon

2019/C 83/06

Euro vahetuskurss

6

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2019/C 83/07

Likvideerimismenetlus — Otsus algatada kindlustusandja Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.“ likvideerimismenetlus (Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) artiklile 280)

7


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 83/08

Konkursikutsed Euroopa ühendamise rahastust ajavahemikul 2014–2020 üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude tööprogrammi raames toetuste andmiseks (Komisjoni rakendusotsus C(2018) 568)

8

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 83/09

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9254 – MUTB/CFSGAM) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

9

2019/C 83/10

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

13

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2019/C 83/13

Sellise muudetud koonddokumendi avaldamine, mida on muudetud pärast väikese muudatuse heakskiitmist kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

15

2019/C 83/14

Teade HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADENILE, kes on komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/353 alusel lisatud nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu) artiklites 2, 3 ja 7 osutatud loetellu

19


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top