EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:011:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 11, 11. jaanuar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 11

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
11. jaanuar 2019


Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Keskpank

2019/C 11/01 EKP/2019/1

Euroopa Keskpanga soovitus, 7. jaanuar 2019, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2019/1)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 11/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) ( 1 )

4


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2019/C 11/03

Euro vahetuskurss

5


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 11/04

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9240 – Siemens Project Ventures / Veja Mate Offshore Project) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

6

2019/C 11/05

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9170 – EPIC SNCF Mobilités / Ceetrus / JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

8


 

Parandused

2019/C 11/06

Broneeringuinfo (PNR andmed) parandus — Loetelu liikmesriikidest, kes on otsustanud kohaldada broneeringuinfo direktiivi ELi-siseste lendude suhtes — Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/681 (mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks) artiklis 2 osutatule (Kui liikmesriik otsustab käesolevat direktiivi kohaldada ELi-siseste lendude suhtes, teavitab ta sellest kirjalikult komisjoni. Liikmesriik võib sellise teate esitada või tagasi võtta igal ajal. Komisjon avaldab kõnealuse teate ja selle tagasivõtmise Euroopa Liidu Teatajas) ( ELT C 196, 8.6.2018 )

9


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top