EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:231:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 231, 2. juuli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 231

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
2. juuli 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 231/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 231/02

Kohtuasi C-574/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 2. mai 2018. aasta otsus (Tribunale di Varese eelotsusetaotlus – Itaalia) – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Mauro Scialdone (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Liidu finantshuvide kaitse — ELL artikli 4 lõige 3 — ELTL artikli 325 lõige 1 — Direktiiv 2006/112/EÜ — Finantshuvide kaitse konventsioon — Sanktsioonid — Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted — Aastadeklaratsioonist tuleneva käibemaksu seaduses sätestatud tähtajal tasumata jätmine — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette vabadusekaotusliku karistuse üksnes juhul, kui tasumata jäetud käibemaksu summa ületab kriminaalkorras karistamiseks kindlaks määratud künnise — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette madalama künnise kriminaalkorras karistamiseks olukorras, kus tasumata on jäetud kinnipeetud tulumaks)

2

2018/C 231/03

Kohtuasi C-82/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. mai 2018. aasta otsus (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen’i eelotsusetaotlus – Belgia) – K. A. jt versus Belgische Staat (Eelotsusetaotlus — Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne — ELTL artikkel 20 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 7 ja 24 — Direktiiv 2008/115/EÜ — Artiklid 5 ja 11 — Kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes kehtib territooriumile sisenemise keeld — Elamisloataotlus perekonna taasühinemiseks Euroopa Liidu kodanikuga, kes ei ole kunagi kasutanud oma liikumisvabadust — Taotluse läbivaatamisest keeldumine)

3

2018/C 231/04

Liidetud kohtuasjad C-331/16 ja C-366/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 2. mai 2018. aasta otsus (Rechtbank Den Haag’i, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingeni eelotsusetaotlused – Madalmaad, Belgia) – K. versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16) ja H. F. versus Belgische Staat (C-366/16) (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kodakondsus — Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil — Direktiiv 2004/38/EÜ — Artikli 27 lõike 2 teine lõik — Sisenemis- ja elamisõigusele avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahvatervise huvides kehtestatud piirang — Riigist väljasaatmine avaliku korra või julgeoleku huvides — Käitumine, mis kujutab endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu, mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi — Isik, kelle varjupaigataotlus on rahuldamata jäetud Genfi konventsiooni artikli 1 jaotises F või direktiivi 2011/95/EL artikli 12 lõikes 2 osutatud põhjustel — Artikli 28 lõige 1 — Artikli 28 lõike 3 punkt a — Kaitse väljasaatmise eest — Elamine vastuvõtvas liikmesriigis kümne eelneva aasta jooksul — Avalikust julgeolekust lähtuvad ülekaalukad põhjused — Mõiste)

4

2018/C 231/05

Kohtuasi C-376/16 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. mai 2018. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) versus European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Apellatsioonkaebus — Teenuste riigihankemenetlused — Infotehnoloogiavaldkonna programmide ja projektide juhtimise ning tehnilise nõustamise teenuste asutuseväline osutamine — Paremusjärjestusmenetlus — Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 21 — Üldkohtu kodukorra artikkel 76 ja artikli 84 lõige 1 — Keeld teha otsus ultra petita — Hindamiskriteeriumide alakriteeriumidele osakaalu määramine — Ilmsed hindamisvead — Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 – Artikli 100 lõige 2 — Pakkumuse tagasilükkamise otsus — Puuduvad põhjendused — Võimaluse kaotamine — Euroopa Liidu lepinguväline vastutus — Kahju hüvitamise nõue)

6

2018/C 231/06

Kohtuasi C-684/17 P: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) 6. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 26. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-83/16: Banca Monte dei Paschi di Siena ja Banca Widiba SpA versus EUIPO

6

2018/C 231/07

Kohtuasi C-685/17 P: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) 6. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 26. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-84/16: Banca Monte dei Paschi di Siena ja Banca Widiba SpA versus EUIPO

7

2018/C 231/08

Kohtuasi C-168/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 5. märtsil 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG versus Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Kohtuasi C-175/18 P: PTC Therapeutics International Ltd 6. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-718/15: PTC Therapeutics International Ltd versus Euroopa Ravimiamet

8

2018/C 231/10

Kohtuasi C-178/18 P: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV 7. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-729/15: MSD Animal Health Innovation GmbH ja Intervet international BV versus Euroopa Ravimiamet

9

2018/C 231/11

Kohtuasi C-203/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 20. märtsil 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann versus Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Kohtuasi C-210/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Schienen-Control Kommission (Austria) 23. märtsil 2018 – WESTbahn Management GmbH versus ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Kohtuasi C-224/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. märtsil 2018 – Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Kohtuasi C-225/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. märtsil 2018 – Grupa Lotos S.A.

11

2018/C 231/15

Kohtuasi C-227/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungari) 3. aprillil 2018 – VE versus WD

12

2018/C 231/16

Kohtuasi C-228/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. aprillil 2018 – Gazdasági Versenyhivatal versus Budapest Bank Nyrt. jt

13

2018/C 231/17

Kohtuasi C-235/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 28. märtsil 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Kohtuasi C-262/18 P: Euroopa Komisjoni 16. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-216/15: Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s. versus Euroopa Komisjon

14

2018/C 231/19

Kohtuasi C-280/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 24. aprillil 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“versus Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Kohtuasi C-312/18 P: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux 11. mail 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 21. märtsi 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-361/17: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux versus Euroopa Komisjon

17

 

Üldkohus

2018/C 231/21

Kohtuasjad T-429/13 ja T-451/13: Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – Bayer CropScience jt versus komisjon (Taimekaitsevahendid — Toimeained klotianidiin, tiametoksaam ja imidaklopriid — Heakskiidu läbivaatamine — Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 21 — Keeld kasutada ja müüa kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemneid — Määruse nr 1107/2009 artikli 49 lõige 2 — Ettevaatuspõhimõte — Proportsionaalsus — Õigus olla ära kuulatud — Lepinguväline vastutus)

18

2018/C 231/22

Kohtuasi T-584/13: Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – BASF Agro jt versus komisjon (Taimekaitsevahendid — Toimeaine fiproniil — Heakskiidu läbivaatamine — Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 21 — Keeld kasutada ja müüa kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemneid — Määruse nr 1107/2009 artikli 49 lõige 2 — Ettevaatuspõhimõte — Mõjuanalüüs)

19

2018/C 231/23

Kohtuasi T-283/15: Üldkohtu 8. mai 2018. aasta otsus – Esso Raffinage versus ECHA (REACH — Toimiku hindamine — Registreerimistaotluste vastavuse kontrollimine — Esitatud teabe kontrollimine ja toimiku hindamise järelmeetmed — Mittevastavusteatis — Üldkohtu pädevus — Tühistamishagi — Vaidlustav akt — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Õiguslik alus — Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklid 41, 42 ja 126)

20

2018/C 231/24

Kohtuasi T-205/16: Üldkohtu 17. mai 2018. aasta otsus – Leedu versus komisjon (Ühtekuuluvusfond — Rahastamisest välja jäetud kulud — Tehniline tugi Ühtekuuluvusfondi haldamiseks Leedus — Käibemaks — Määruse (EÜ) nr 16/2003 artikli 11 lõiked 1 ja 3 — Rahalise abi vähendamine)

21

2018/C 231/25

Kohtuasi T-626/16: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Troszczynski versus parlament (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikme assisteerimiskulude hüvitis — Alusetult maksud summade tagasinõudmine — Peasekretäri pädevus — Electa una via — Kaitseõigused — Tõendamiskoormis — Põhjendamiskohustus — Poliitilised õigused — Võrdne kohtlemine — Võimu kuritarvitamine — Parlamendiliikmete sõltumatus — Faktiviga — Proportsionaalsus)

21

2018/C 231/26

Kohtuasi T-675/16: Üldkohtu 15. mai 2018. aasta otsus – Wirecard versus EUIPO (mycard2go) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi mycard2go taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikli 75 esimene lause (nüüd määruse 2017/1001 artikli 94 esimene lause))

22

2018/C 231/27

Kohtuasi T-676/16: Üldkohtu 15. mai 2018. aasta otsus – Wirecard versus EUIPO (mycard2go) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi mycard2go taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

23

2018/C 231/28

Kohtuasi T-712/16: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Deutsche Lufthansa versus komisjon (Konkurents — Koondumised — Lennutranspordi turg — Otsus, millega koondumine tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks tingimusel, et täidetakse teatud kohustusi — Taotlus pool vabastada võetud kohustustest — Proportsionaalsus — Õiguspärane ootus — Hea halduse põhimõte — Võimu kuritarvitamine)

23

2018/C 231/29

Kohtuasi T-818/16: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Netflix International ja Netflix versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Saksamaa kavandatud abi filmitootmise ja -levi edendamiseks — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks — Isikliku puutumuse puudumine — Õigustloov akt, mis vajab rakendusmeetmeid — Vastuvõetamatus)

24

2018/C 231/30

Kohtuasi T-860/16: Üldkohtu 15. mai 2018. aasta otsus – Wirecard versus EUIPO (mycard2go) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi mycard2go taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

25

2018/C 231/31

Kohtuasi T-23/17: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Barnett versus EMSK (Avalik teenistus — Ametnikud — Vanaduspension — Ennetähtaegselt pensionile jäämine, ilma et pensioniõigusi vähendataks — Meede, mis varem oli ette nähtud personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõikes 2 — Avaliku Teenistuse Kohtu tehtud tühistamisotsuse täitmine — Vastutus)

25

2018/C 231/32

Kohtuasi T-387/17: Üldkohtu 16. mai 2018. aasta otsus – Triggerball versus EUIPO (Paljude külgpindadega palli kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu ruumilise kaubamärgi taotlus — Paljude külgpindadega palli kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

26

2018/C 231/33

Kohtuasi T-199/18: 16. märtsil 2018 esitatud hagi – SCF Terminal (Cyprus) ja S H B versus nõukogu ja teised

26

2018/C 231/34

Kohtuasi T-230/18: 6. aprillil 2018 esitatud hagi – Czarnecki versus parlament

27

2018/C 231/35

Kohtuasi T-238/18: 12. aprillil 2018 esitatud hagi – Netflix International ja Netflix versus komisjon

28

2018/C 231/36

Kohtuasi T-239/18: 17. aprillil 2018 esitatud hagi – SKS Import Export versus komisjon

29

2018/C 231/37

Kohtuasi T-241/18: 18. aprillil 2018 esitatud hagi – Bruno versus komisjon

29

2018/C 231/38

Kohtuasi T-242/18: 18. aprillil 2018 esitatud hagi – VV versus komisjon

30

2018/C 231/39

Kohtuasi T-243/18: 20. aprillil 2018 esitatud hagi – VW versus komisjon

31

2018/C 231/40

Kohtuasi T-244/18: 20. aprillil 2018 esitatud hagi – Synergy Hellas versus komisjon

31

2018/C 231/41

Kohtuasi T-250/18: 23. aprillil 2018 esitatud hagi – RATP versus komisjon

32

2018/C 231/42

Kohtuasi T-255/18: 23. aprillil 2018 esitatud hagi – US versus EKP

33

2018/C 231/43

Kohtuasi T-256/18: 24. aprillil 2018 esitatud hagi – Arezzo Indústria e Comércio versus EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Kohtuasi T-261/18: 26. aprillil 2018 esitatud hagi – Roxtec versus EUIPO – Wallmax (seitset kontsentrilist sinist ringi sisaldava musta ruudu kujutis)

35

2018/C 231/45

Kohtuasi T-263/18: 26. aprillil 2018 esitatud hagi – Meblo Trade versus EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Kohtuasi T-265/18: 27. aprillil 2018 esitatud hagi – Biernacka-Hoba versus EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Kohtuasi T-267/18: 30. aprillil 2018 esitatud hagi – Iceland Foods versus EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Kohtuasi T-268/18: 27. aprillil 2018 esitatud hagi – Sandrone versus EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Kohtuasi T-269/18: 2. mail 2018 esitatud hagi – Inditex versus EUIPO – Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Kohtuasi T-271/18: 3. mail 2018 esitatud hagi – Mauritsch versus INEA

39

2018/C 231/51

Kohtuasi T-276/18: 27. aprillil 2018 esitatud hagi – Julius-K9 versus EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Kohtuasi T-277/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – Zitro IP versus EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Kohtuasi T-279/18: 30. aprillil 2018 esitatud hagi – Alliance Pharmaceuticals versus EUIPO – AxiCorp GmbH (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Kohtuasi T-287/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – M. I. Industries, Inc. versus EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Kohtuasi T-288/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – M. I. Industries versus EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Kohtuasi T-290/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – Agmin Italy versus komisjon

43

2018/C 231/57

Kohtuasi T-291/18: 7. mail 2018 esitatud hagi – Biedermann Technologies versus EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Kohtuasi T-296/18: 7. mail 2018 esitatud hagi – Polskie Linie Lotnicze „LOT“versus komisjon

45

2018/C 231/59

Kohtuasi T-300/18: 13. mail 2018 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

46

2018/C 231/60

Kohtuasi T-301/18: 13. mail 2018 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

48


ET

 

Top