Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:182:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 182, 28. mai 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 182

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
28. mai 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 182/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 182/02

Kohtuasi C-80/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 6. veebruaril 2018 – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) versus Administración General del Estado ja Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

2

2018/C 182/03

Kohtuasi C-81/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 6. veebruaril 2018 – Endesa Generación, S.A. versus Administración General del Estado

3

2018/C 182/04

Kohtuasi C-82/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 6. veebruaril 2018 – Endesa Generación, S.A. versus Administración General del Estado ja Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

4

2018/C 182/05

Kohtuasi C-83/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. veebruaril 2018 – Iberdrola Generación Nuclear S.A.U. versus Administración General del Estado

6

2018/C 182/06

Kohtuasi C-97/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Noord-Nederland (Madalmaad) 12. veebruaril 2018 – Openbaar Ministerie versus ET

7

2018/C 182/07

Kohtuasi C-99/18 P: FTI Touristik GmbH 12. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 30. novembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-475/16: FTI Touristik GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

8

2018/C 182/08

Kohtuasi C-130/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 19. veebruaril 2018 – flightright GmbH versus Eurowings GmbH

8

2018/C 182/09

Kohtuasi C-134/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgia) 19. veebruaril 2018 – Maria Vester versus Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)

9

2018/C 182/10

Kohtuasi C-143/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Bonn (Saksamaa) 23. veebruaril 2018 – Antonio Romano, Lidia Romano versus DSL Bank

9

2018/C 182/11

Kohtuasi C-160/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 28. veebruaril 2018 – X BV versus Staatssecretaris van Financiën

10

2018/C 182/12

Kohtuasi C-163/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Noord-Nederland (Madalmaad) 1. märtsil 2018 – HQ, IP, kelle seaduslik esindaja on HQ, JO versus Aegean Airlines SA

11

2018/C 182/13

Kohtuasi C-179/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeidsrechtbank Gent (Belgia) 7. märtsil 2018 – Ronny Rohart versus Federale Pensioendienst

12

2018/C 182/14

Kohtuasi C-180/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 9. märtsil 2018 – Agrenergy Srl versus Ministero dello Sviluppo Economico

12

2018/C 182/15

Kohtuasi C-184/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Central Administrativo Sul (Portugal) 12. märtsil 2018 – Fazenda Pública versus Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

13

2018/C 182/16

Kohtuasi C-185/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 9. märtsil 2018 – Oro Efectivo S.L. versus Diputación Foral de Bizkaia

13

2018/C 182/17

Kohtuasi C-192/18: 15. märtsil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

14

2018/C 182/18

Kohtuasi C-201/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Mons (Belgia) 19. märtsil 2018 – Mydibel SA versus Belgia riik

15

2018/C 182/19

Kohtuasi C-206/18: 23. märtsil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

16

2018/C 182/20

Kohtuasi C-221/18 P: Électricité de France (EDF) 27. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 16. jaanuari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-747/15: EDF versus komisjon

17

2018/C 182/21

Kohtuasi C-247/18 P: Itaalia Vabariigi 9. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 25. jaanuari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-91/16: Itaalia versus komisjon

18

 

Üldkohus

2018/C 182/22

Kohtuasi T-271/10 RENV: Üldkohtu 11. aprilli 2018. aasta otsus – H versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — EUPMi Bosnias ja Hertsegoviinas lähetatud isikkoosseisu liige — Üleviimisotsus — EUPMi juhi pädevus otsustada lähetatud isikkoosseisu liikme üleviimine — Põhjendamiskohustus — Võimu kuritarvitamine — Ilmne hindamisviga — Psühholoogiline ahistamine)

20

2018/C 182/23

Kohtuasi T-274/15: Üldkohtu 10. aprilli 2018. aasta otsus – Alcogroup ja Alcodis versus komisjon (Tühistamishagi — Konkurents — Kartellikokkulepped — Bioetanooli ja etanooli turg — Haldusmenetlus — Korraldus alluda kontrollile — Komisjoni uurimispädevus — Advokaadi ja kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse kaitse — Eelmisest kontrollist alates vahetatud dokumendid — Komisjoni keeldumine kõnealuse rikkumismenetluse peatamisest — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

20

2018/C 182/24

Kohtuasi T-732/16: Üldkohtu presidendi 22. märtsil 2018 määrus – Valencia Club de Fútbol versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Riigiabi, mida Hispaania andis teatud professionaalsetele jalgpalliklubidele — Avalik-õigusliku üksuse antud riigigarantii — Otsus tunnistada abi siseturuga kokkusobimatuks — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

21

2018/C 182/25

Kohtuasi T-766/16: Üldkohtu presidendi 22. märtsil 2018 määrus – Hércules Club de Fútbol versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Riigiabi, mida Hispaania andis teatud professionaalsetele jalgpalliklubidele — Avalik-õigusliku üksuse antud riigigarantii — Otsus tunnistada abi siseturuga kokkusobimatuks — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

22

2018/C 182/26

Kohtuasi T-361/17: Üldkohtu 21. märtsi 2018. aasta määrus – Eco-Bat Technologies jt versus komisjon (Tühistamishagi — Kartellikokkulepped — Autoakude ringlussevõtu turg — Otsus, millega parandatakse otsust ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise ja trahvide vähendamise kohta — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Hilinemine — Vastuvõetamatus)

22

2018/C 182/27

Kohtuasi T-574/17: Üldkohtu 21. märtsi 2018. aasta määrus – UD versus komisjon (Avalik teenistus — Toitjakaotuspensioni saav isik — Sotsiaalkindlustus — Taotluse anda eelnev luba teatavate ravikulude hüvitamiseks rahuldamata jätmine — Uus taotlus — Puhtalt kinnitav akt — Kaebuse esitamise tähtaeg — Vastuvõetamatus)

23

2018/C 182/28

Kohtuasi T-34/18: 24. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Giove Gas versus EUIPO – Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA)

23

2018/C 182/29

Kohtuasi T-135/18: 5. märtsil 2018 esitatud hagi – Szegedi versus parlament

24

2018/C 182/30

Kohtuasi T-198/18: 16. märtsil 2018 esitatud hagi – Chrysses Demetriades & Co. ja Provident Fund of the Employees of Chrysses Demetriades & Co versus nõukogu jt

26

2018/C 182/31

Kohtuasi T-203/18: 23. märtsil 2018 esitatud hagi – VQ versus EKP

26

2018/C 182/32

Kohtuasi T-219/18: 30. märtsil 2018 esitatud hagi – Piaggio & C. versus EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mopeedid)

28

2018/C 182/33

Kohtuasi T-228/18: 5. aprillil 2018 esitatud hagi – Transtec versus komisjon

29


ET

 

Top