EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:129:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 129, 11. aprill 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 129

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
11. aprill 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

komitee täiskogu 530. istungjärk 7.–11. detsembril 2017

2018/C 129/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Varanduslik ebavõrdsus Euroopas: liikmesriikidevaheline lõhe töö ja kasumi jaotumises“ (omaalgatuslik arvamus)

1

2018/C 129/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Jätkusuutlikud sotsiaalkindlustus- ja sotsiaalkaitsesüsteemid digiajastul“ (omaalgatuslik arvamus)

7

2018/C 129/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Koostöö kodanikuühiskonnaga noorte radikaliseerumise ennetamiseks“ (omaalgatuslik arvamus)

11

2018/C 129/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna panus tervikliku ELi toidupoliitika väljatöötamisse“ (omaalgatuslik arvamus)

18

2018/C 129/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kaubanduse ja investeeringute keskne roll kestliku arengu eesmärkide taotlemisel ja saavutamisel“ (omaalgatuslik arvamus)

27

2018/C 129/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kogukonna juhitud kohaliku arengu lähenemisviisi eelised integreeritud kohaliku ja maaelu arengu jaoks“ (ettevalmistav arvamus)

36


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

komitee täiskogu 530. istungjärk 7.–11. detsembril 2017

2018/C 129/07

Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Algatus lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamiseks““[COM(2017) 252 final] ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL“[COM(2017) 253 final – 2017/0085 (COD)]

44

2018/C 129/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm“[COM(2017) 294 final]

51

2018/C 129/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Kaitsefondi käivitamine“[COM(2017) 295 final]

58

2018/C 129/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni 28. aprilli 2017. aasta teatis „Komisjoni teatis õiguskaitse kättesaadavuse kohta keskkonnaõiguse valdkonnas““[C(2017) 2616 final]

65

2018/C 129/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol“[COM(2017) 282 final – 2017/0113 (COD)]

71

2018/C 129/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeveo statistika kohta (uuestisõnastatud tekst)“[COM(2017) 353 final — 2017/0146(COD)]

75

2018/C 129/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega“[JOIN(2016) 52 final]

76

2018/C 129/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Vahemere lääneosa sinise majanduse kestlikku arengut käsitlev algatus““[COM(2017) 183]

82

2018/C 129/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava““[COM(2017) 198 final]

90

2018/C 129/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist“[COM(2017) 481 final – 2017/0219 (COD)]

96

2018/C 129/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmisega“[COM(2017) 565 final – 2017/0247 COD]

98


ET

 

Top