EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 123, 9. aprill 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 123

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
9. aprill 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 123/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 123/02

Kohtuasi C-304/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. veebruari 2018. aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division’i (Administrative Court) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: American Express Co. versus The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Eelotsusetaotlus — Määrus (EL) 2015/751 — Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud — Artikli 1 lõige 5 — Kolme osapoolega maksekaardisüsteemi samastamine nelja osapoolega maksekaardisüsteemiga — Tingimused — Kolme osapoolega maksekaardisüsteemi poolt kaardipõhiste makseinstrumentide väljastamine „koos kaubamärgi kooskasutuse partneriga või agendi kaudu“ — Artikli 2 punkt 18 — Mõiste „kolme osapoolega maksekaardisüsteem“ — Kehtivus)

2

2018/C 123/03

Kohtuasi C-359/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. veebruari 2018. aasta otsus (Hof van Cassatie eelotsusetaotlus – Belgia) – kriminaalmenetlus järgmiste isikute suhtes: Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA (Eelotsusetaotlus — Võõrtöötajad — Sotsiaalkindlustus — Kohaldatavad õigusaktid — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Artikli 14 lõike 1 punkt a — Lähetatud töötajad — Määrus (EMÜ) nr 574/72 — Artikli 11 lõike 1 punkt a — Tõend E 101 — Tõendusjõud — Tõend, mis on saadud pettuse teel või mida kasutatakse pettuslikult)

3

2018/C 123/04

Kohtuasi C-380/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikkel 73 — Maksustatav väärtus — Artiklid 306 – 310 — Reisibüroode erikord — Maksukohustuslastele toimunud müügi välistamine selle korra kohaldamisalast — Maksustatava väärtuse kindlaksmääramine üldiselt teatava ajavahemiku suhtes — Vastuolu)

3

2018/C 123/05

Kohtuasi C-590/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2008/118/EÜ — Artikkel 7 — Aktsiisi üldine kord — Naftasaaduste tankimine, mida ei maksustata aktsiisiga — Kreeka ja kolmandate riikide piiril asuvad tanklad — Aktsiisi sissenõutavus — Aktsiisikauba „tarbimisse lubamise“ mõiste — „Aktsiisi peatamise korra alt väljumise“ mõiste)

4

2018/C 123/06

Kohtuasi C-643/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. veebruari 2018. aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division’i (Administrative Court) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: American Express Co. versus The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Eelotsusetaotlus — Direktiiv (EL) 2015/2366 — Makseteenused siseturul — Artikli 35 lõige 1 — Tegevusloa saanud või registreeritud makseteenuse pakkujate maksesüsteemidele juurdepääsule esitatavad nõuded — Artikli 35 lõike 2 esimese lõigu punkt b — Nende nõuete kohaldamatus maksesüsteemide suhtes, mis koosnevad üksnes konsolideerimisgruppi kuuluvatest makseteenuse pakkujatest — Nende nõuete kohaldamine kolme osapoolega maksekaardisüsteemide suhtes, kes on sõlminud kaubamärgi kooskasutuse- või agendilepingud — Kehtivus)

5

2018/C 123/07

Kohtuasi C-144/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. veebruari 2018. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale Calabria eelotsusetaotlus – Itaalia) – Lloyd’s of London versus Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Eelotsusetaotlus — Riigihange — ELTL artiklid 49 ja 56 — Direktiiv 2004/18/EÜ — Hankemenetlusest kõrvaldamise põhjused — Kindlustusteenused — Lloyd’s of Londoni mitme ettevõtjate sündikaadi osalemine samas hankes — Asjaomase riigi Lloyd’s of Londoni üldesindaja poolt pakkumustele alla kirjutamine — Läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus)

6

2018/C 123/08

Kohtuasi C-181/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 8. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Transpordipoliitika — Määrus (EÜ) nr 1071/2009 — Autoveo-ettevõtja — Reisijateveo luba — Saamise tingimused — Artikli 3 lõiked 1 ja 2 — Artikli 5 punkt b — Vajalik sõidukite arv — Liikmesriigi õigusnormid — Rangemad saamise tingimused — Suurem sõidukite miinimumarv)

6

2018/C 123/09

Kohtuasi C-508/17 P: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH 19. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 19. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-906/16: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH versus Euroopa Komisjon

7

2018/C 123/10

Kohtuasi C-703/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Wien (Austria) 15. detsembril 2017 – Adelheid Krah versus Universität Wien

7

2018/C 123/11

Kohtuasi C-713/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) 21. detsembril 2017 – Ahmad Shah Ayubi versus Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

8

2018/C 123/12

Kohtuasi C-721/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 27. detsembril 2017 – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov versus Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Kohtuasi C-4/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 3. jaanuaril 2018 – Michael Winterhoff kui DIREKTexpress Holding AG vara pankrotihaldur versus Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Kohtuasi C-5/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 3. jaanuaril 2018 – Jochen Eisenbeis kui Jurex GmbH vara pankrotihaldur versus Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Kohtuasi C-16/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 9. jaanuaril 2018 – Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Kohtuasi C-17/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Mureş (Rumeenia) 9. jaanuaril 2018 – Kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: Virgil Mailat, Delia Elena Mailat ja Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Kohtuasi C-22/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Darmstadt (Saksamaa) 11. jaanuaril 2018 – TopFit e. V., Daniele Biffi versus Deutscher Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Kohtuasi C-31/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 17. jaanuaril 2018 – „Elektrorazpredelenie Jug“ EAD versus Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

12

2018/C 123/19

Kohtuasi C-122/18: 14. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

13

 

Üldkohus

2018/C 123/20

Kohtuasi T-731/15: Üldkohtu 21. veebruari 2018. aasta otsus – Klyuyev versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine nimekirja — Põhjendamiskohustus — Õiguslik alus — Faktiline alus — Ilmne hindamisviga — Kaitseõigused — Omandiõigus — Õigus mainele — Proportsionaalsus — Põhiõiguste kaitse, mis on samaväärne liidus tagatud kaitsega — Õigusvastasuse vastuväide)

15

2018/C 123/21

Kohtuasi T-118/16: Üldkohtu 20. veebruari 2018. aasta otsus – Deutsche Post versus EUIPO – bpost (BEPOST) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi BEPOST taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk ePost ja varasem siseriiklik sõnamärk POST — Registreerimata kaubamärk või kaubanduses kasutatav tähis POST — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) — Maine kahjustamise ja lahjendamise puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5) — Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid)

16

2018/C 123/22

Kohtuasi T-445/16: Üldkohtu 23. veebruari 2018. aasta otsus – Schniga versus CPVO (Gala Schnico) (Taimesordid — Ühenduse sordikaitse taotlus taimesordile Gala Schnico — Registreerimiskatsed — Põhjendamiskohustus — Määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 75 esimene lause — Ühtlikkus — Määruse nr 2100/94 artikkel 8 — Täiendavad registreerimiskatsed — Määruse nr 2100/94 artikli 57 lõige 3 — Võrdne kohtlemine — Faktide kontrollimine CPVO omal algatusel — Määruse nr 2100/94 artikkel 76)

17

2018/C 123/23

Kohtuasi T-727/16: Üldkohtu 21. veebruari 2018. aasta otsus – Repower versus EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (Euroopa Liidu kaubamärk — Apellatsioonikoja otsus, millega tühistatakse varasem otsus — Määruse (EL) nr 207/2009 artikkel 80 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikkel 103) — Õiguse üldpõhimõte, mille kohaselt võib õigusvastase haldusakti kehtetuks tunnistada)

17

2018/C 123/24

Kohtuasi T-45/17: Üldkohtu 20. veebruari 2018. aasta otsus – Kwang Yang Motor versus EUIPO – Schmidt (CK1) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi CK1 taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk CK — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

18

2018/C 123/25

Kohtuasi T-179/17: Üldkohtu 21. veebruari 2018. aasta otsus – Laboratoire Nuxe versus EUIPO – Camille ja Tariot (NYouX) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi NY ouX taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk NUXE — Põhjendamiskohustus — Määruse (EU) nr 207/2009 artikli 75 esimene lause (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 94 lõike 1 esimene lause) — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Tähiste sarnasus — Eristusvõime — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

19

2018/C 123/26

Kohtuasi T-210/17: Üldkohtu 22. veebruari 2018. aasta otsus – International Gaming Projects versus EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi TRIPLE TURBO taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk TURBO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 kõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

19

2018/C 123/27

Kohtuasi T-711/14: Üldkohtu 9. veebruari 2018. aasta määrus – Arcofin jt versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Abi, mida Belgia andis ARCO kontserni rahandusühistutele — Finantssektoris tegutsevate ühistute füüsilisest isikust partnerite osalusi kaitsev tagatisskeem — Otsus tunnistada abi siseturuga kokkusobimatuks — Valikuline eelis — Meede, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi ja kahjustada liikmesriikide vahelist kaubandust — Meede, mis on mõeldud mõne liikmesriigi majanduses kõrvaldama tõsist häiret — Õiguspärane ootus — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

20

2018/C 123/28

Kohtuasi T-436/16: Üldkohtu 7. veebruari 2018. aasta määrus – AEIM ja Kazenas versus komisjon (Kahju hüvitamise nõue — Aegumine — Kahju kohta tõendite puudumine — Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

21

2018/C 123/29

Kohtuasi T-919/16: Üldkohtu 1. veebruari 2018. aasta määrus – Collins versus parlament (Privileegid ja immuniteedid — Euroopa Parlamendi liige — Otsus mitte kaitsta privileege ja immuniteete — Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi — Ilmne pädevuse puudumine — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

21

2018/C 123/30

Kohtuasi T-786/16: 12. detsembril 2017 esitatud hagi – PV versus komisjon

22

2018/C 123/31

Kohtuasi T-47/18: 29. jaanuaril 2018 esitatud hagi – UZ versus parlament

24

2018/C 123/32

Kohtuasi T-54/18: 31. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Fashion Energy versus EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Kohtuasi T-62/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Aeris Invest versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

25

2018/C 123/34

Kohtuasi T-204/17: Üldkohtu 7. veebruari 2018. aasta määrus – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) versus komisjon

27


ET

 

Top