Help Print this page 

Document C:2018:096:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 96, 14. märts 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 96

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
14. märts 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 96/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8814 – Melrose/GKN) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2018/C 96/02

Euro vahetuskurss

2

2018/C 96/03

Euroopa ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon — Valuutavahetuskursid vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 574/72

3

2018/C 96/04

Komisjoni teatis 28 liikmesriigile kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite-/diskontomäärade kohta kehtivusega alates 1. aprillist 2018(avaldatud vastavalt komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 794/2004 ( ELT L 140, 30.4.2004, lk 1 ) artiklile 10)

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2018/C 96/05

Artikli 5 lõike 2 kohaselt esitatav teave — Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) asutamine (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 ( ELT L 210, 31.7.2006, lk 19 ))

6


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 96/06

Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate orgaanilise kattega terastoodete impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta

8

2018/C 96/07

Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate orgaanilise kattega terastoodete impordi suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta

21

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 96/08

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8765 – Lenovo/Fujitsu/FCCL) ( 1 )

31

2018/C 96/09

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8840 – Apollo/JSW/Monnet) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

33

2018/C 96/10

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8851 – BASF / Bayer Divestment Business) ( 1 )

34

2018/C 96/11

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8830 – Strategic Value Partners / Vita Group) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

35

2018/C 96/12

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8780 – PPF Group / Škoda Transportation / VUKV / JK / Satacoto / Škoda Investment / Bammer Trade) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

36

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2018/C 96/13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

38


 

Parandused

2018/C 96/14

Ühtset patendikohut käsitleva lepingu parandus ( ELT C 175, 20.6.2013 )

40


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top