EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:042:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 42, 5. veebruar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 42

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
5. veebruar 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 42/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 42/02

Kohtuasi C-401/17 P: Double ‘W’ Enterprises Ltd 30. juunil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-899/16: Double ‘W’ Enterprises Ltd versus Hispaania Kuningriik

2

2018/C 42/03

Kohtuasi C-468/17 P: Morton’s of Chicago Inc-i 3. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-223/15: Morton’s of Chicago versus EUIPO

2

2018/C 42/04

Kohtuasi C-520/17 P: X-cen-tek GmbH & Co. KG 30. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 28. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-470/16: X-cen-tek GmbH & Co. KG versus EUIPO

2

2018/C 42/05

Kohtuasi C-614/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 24. oktoobril 2017 – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego versus Industrial Quesera Cuquerella S.L. ja Juan Ramón Cuquerella Montagud

3

2018/C 42/06

Kohtuasi C-627/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Dunajská Streda (Slovakkia) 8. novembril 2017 – ZSE Energia a.s. versus RG

3

2018/C 42/07

Kohtuasi C-633/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) 10. novembril 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

4

2018/C 42/08

Kohtuasi C-640/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) 16. novembril 2017 – Luís Manuel dos Santos versus Fazenda Pública

5

2018/C 42/09

Kohtuasi C-661/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 27. novembril 2017 – M.A., S.A., A.Z. versus International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Iirimaa

5

2018/C 42/10

Kohtuasi C-665/17 P: Euroopa Komisjoni 27. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS jt versus Euroopa Keskpank

6

2018/C 42/11

Kohtuasi C-669/17 P: Trasta Komercbanka AS-i, Ivan Fursini, Igors Buimistersi, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA 28. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS jt versus Euroopa Keskpank

8

2018/C 42/12

Kohtuasi C-670/17 P: Kreeka Vabariigi 20. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-327/15: Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon

8

 

Üldkohus

2018/C 42/13

Kohtuasi T-460/14: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – AETMD versus nõukogu (Dumping — Taist pärinevate toiduks valmistatud või konservitud suhkrumaisi terad — Osaline vahepealne läbivaatamine — Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu muutmine — Liidu tootjaid esindav ühendus — Menetlusõiguste rikkumine — Kaitseõigused)

10

2018/C 42/14

Kohtuasi T-136/15: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Evropaïki Dynamiki versus parlament (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Pakkumuse esitamise ettepanekud, mis on seotud hankemenetlusega hõlmatud kõikide hanke osadega — Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine — Taotletud dokumentide ükshaaval ja konkreetselt uurimata jätmine — Avalikku julgeolekut kaitsev erand — Ärihuve kaitsev erand — Eraelu puutumatust kaitsev erand — Otsustamisprotsessi kaitsev erand — Üldine eeldus — Ebamõistlik töömaht)

11

2018/C 42/15

Kohtuasi T-164/15: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus parlament (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Sisseostetavad infotehnoloogiateenused parlamendile ning teistele liidu institutsioonidele ja asutustele — Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse — Pakkumuste hindamise kriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Lepinguväline vastutus)

11

2018/C 42/16

Kohtuasi T-314/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (Riigiabi — Pireuse sadama konteineriterminalide käitamiseks kontsessioonilepingu — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Riigiabi mõiste — Abi teatud majandustegevuse või teatavate majanduspiirkondade arengu soodustamiseks — Abi ergutavat mõju — Abi vajalikkus — Abisumma kindlaksmääramine)

12

2018/C 42/17

Kohtuasi T-497/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Oltis Group versus komisjon (Teadus- ja arendustegevus — Teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. — 2020. aasta raamprogramm (Horisont 2020) — Liidu teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute ergutamine ja kooskõlastamine raudteesektoris — Ühisettevõtte Shift2Rail loomine — Osalemiskutse — Kandidatuuri tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Võimu kuritarvitamine)

13

2018/C 42/18

Kohtuasi T-692/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – HTTS versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Lepinguväline vastutus — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)

13

2018/C 42/19

Kohtuasi T-712/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Crédit mutuel Arkéa versus EKP (Majandus- ja rahanduspoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõige 3 — Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve konsolideeritud alusel — Konsolideerimisgrupp, mille suhtes teostatakse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet — Keskorganiga püsivalt seotud asutused — Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 2 lõike 21 punkt c — Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 10 — Omavahendite nõue — Määruse nr 1024/2013 artikli 16 lõike 1 punkt c ja lõike 2 punkt a)

14

2018/C 42/20

Kohtuasi T-52/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Crédit mutuel Arkéa versus EKP (Majandus- ja rahapoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõige 3 — Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve konsolideeritud alusel — Konsolideerimisgrupp, mille suhtes teostatakse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet — Keskorganiga püsivalt seotud asutused — Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 2 lõike 21 punkt c — Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 10 — Omavahendite nõue — Määruse nr 1024/2013 artikli 16 lõike 1 punkt c ja lõike 2 punkt a)

15

2018/C 42/21

Kohtuasi T-114/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Delfin Wellness versus EUIPO – Laher (Infrapuna- ja saunakabiinid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Registreeritud ühenduse disainilahendused, mis kujutavad infrapuna- ja saunakabiine — Varasemad disainilahendused — Kehtetuse alus — Uudsuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 5 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Varasema disainilahenduse avalikustamine enne prioriteedikuupäeva — Määruse nr 6/2002 artikli 7 lõiked 1 ja 2 — Õigus olla ära kuulatud — Määruse nr 6/2002 artikli 64 lõige 1)

15

2018/C 42/22

Kohtuasi T-280/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – GeoClimaDesign AG versus EUIPO – GEO (GEO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk GEO — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime — Kirjeldavuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse nr 2017/1001 artikli 52 lõike 1 punkt a))

16

2018/C 42/23

Kohtuasi T-482/16 RENV: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Arango Jaramillo jt versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Hagi esitamise tähtaeg — Mõistlik aeg — Pension — 2008. aasta reform — Töösuhte lepinguline iseloom — Proportsionaalsus — Põhjendamiskohustus — Õiguskindlus — Vastutus — Mittevaraline kahju)

17

2018/C 42/24

Kohtuasi T-575/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Martinez De Prins jt versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Teenistujad — Töötasu — Kolmandates riikides töötavad Euroopa välisteenistuse töötajad — Personalieeskirjade X lisa artikkel 10 — Elamistingimuste eest makstava toetuse iga-aastane läbivaatamine — Otsus, millega vähendatakse Ghana elamistingimuste eest makstavat toetust 25 %-lt 20 %-le — Õigusvastasuse vastuväide)

17

2018/C 42/25

Kohtuasi T-577/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Campo jt versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Teenistujad — Töötasu — Kolmandates riikides töötavad Euroopa välisteenistuse töötajad — Personalieeskirjade X lisa artikkel 10 — Elamistingimuste eest makstava toetuse iga-aastane läbivaatamine — Otsus vähendada Montenegros elamistingimuste eest makstavat toetust 15 %-lt 10 %-le — Õigusvastasuse vastuväide)

18

2018/C 42/26

Kohtuasi T-592/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – HQ versus CPVO (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Tähtajaline leping — Pikendamata jätmise otsus — Ilmne hindamisviga — Hoolitsemiskohustus — Hea halduse põhimõte — Õigus olla ära kuulatud — Psühholoogiline ahistamine — Võimu kuritarvitamine — Vastutus)

19

2018/C 42/27

Kohtuasi T-602/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Karjääriarengu aruanne — 2012. aasta hindamine — Koostamine — Hindamisaruande lõpetamise otsuse tühistamise nõue)

19

2018/C 42/28

Kohtuasi T-611/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Trautmann versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Peretoetused — Õppetoetus — Personalieeskirjade X lisa artikkel 15 — Kohaldamise tingimused — Personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõige 1 — Korrapärane õppimine tasulise õppeasutuse päevases õppes — Personalieeskirjade artikkel 85 — Alusetult saadu tagastamine — Põhjendamiskohustus — Õigus olla ära kuulatud)

20

2018/C 42/29

Kohtuasi T-692/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Tähtajaline leping — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkt b — Lepingu ennetähtaegse ülesütlemise otsuse tühistamine — ELTL artikkel 266 — Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine — Uue otsuse vastuvõtmine lepingu ennetähtaegse ülesütlemise kohta — Tagasiulatuv jõud)

21

2018/C 42/30

Kohtuasi T-700/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Laboratorios Ern versus EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi SLIMDYNAMICS taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk DYNAMIN — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

21

2018/C 42/31

Kohtuasi T-703/16 RENV: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Tähtajaline leping — Ennetähtaegne ülesütlemine — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti b alapunkt ii — Etteteatamise kord — Vastutus — Mittevaraline kahju)

22

2018/C 42/32

Kohtuasi T-828/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Consejo Regulador „Torta del Casar“versus EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi QUESO Y TORTA DE LA SERENA taotlus — Päritolunimetuse „Torta del Casar“ kaitse — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 2 lõige 2, artikli 3 lõige 1 ja artikli 13 lõige 1 — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 4))

22

2018/C 42/33

Kohtuasi T-912/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – RRTec versus EUIPO – Mobotec (RROFA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi RROFA taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk ROFA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

23

2018/C 42/34

Kohtuasi T-4/17: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Coedo Suárez versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Automaatselt pensionile jäämine — Nõue tuvastada, et invaliidsus on põhjustatud töökohustuste täitmisest — Kaebuse kvalifitseerimine — Mõistlik aeg — Eelnev mittenõuetekohane haldusmenetlus — Vastuvõetamatus — Vastutus)

24

2018/C 42/35

Kohtuasi T-217/11 REV: Üldkohtu 28. novembri 2017. aasta määrus – Staelen versus Euroopa ombudsman (Lepinguväline vastutus — Teistmisavaldus — Üldkohtu otsuse osaliselt tühistava Euroopa Kohtu hilisema kohtuotsuse tagajärjed — Uute asjaolude puudumine — Vastuvõetamatus)

24

2018/C 42/36

Kohtuasi T-252/15 R: Üldkohtu presidendi 29. novembri 2017. aasta määrus – Ferrovial jt versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Hispaania maksuõigusnormides ette nähtud abikava — Äriühingu tulumaksu käsitlev säte, mis lubab Hispaania ettevõtjatel amortiseerida firmaväärtuse, mis tuleneb osaluse omandamisest välismaises ettevõtjas — Uus halduslik tõlgendus — Hõlmamine välismaistes haldusettevõtjates otse osaluse omandamise suhtes kohaldatava korraga — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

25

2018/C 42/37

Kohtuasi T-902/16: Üldkohtu 27. novembri 2017. aasta määrus – HeidelbergCement versus komisjon (Tühistamishagi — Konkurents — Koondumised — Marché du ciment gris en Croatie — Décision d’engagement de la phase d’examen approfondi en application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 139/2004 — Acte non susceptible de recours — Ettevalmistav akt — Vastuvõetamatus)

25

2018/C 42/38

Kohtuasi T-907/16: Üldkohtu 27. novembri 2017. aasta määrus – Schwenk Zement versus komisjon (Tühistamishagi — Konkurents — Koondumised — Halli tsemendi turg Horvaatias — Määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkti c alusel tehtud põhjalikuma kontrollimenetluse algatamise otsus — Vaidlustamatu akt — Ettevalmistav dokument — Vastuvõetamatus)

26

2018/C 42/39

Kohtuasi T-148/17: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta määrus – Troszczynski versus parlament (Tühistamishagi — Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assistentide hüvitised — Alusetult makstud summade sissenõudmine — Osaline vastuvõetamatus — Otsuse tegemise vajaduse osaline äralangemine)

26

2018/C 42/40

Kohtuasi T-381/17: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta määrus – Acsen versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi — Direktiiv 2011/35/EÜ — Aktsiaseltside ühinemine — Tühine ühinemine — Ühinemise täieliku tühisuse ja suhtelise kehtetuse eristamise puudumine — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine — Ilmselge vastuvõetamatus)

27

2018/C 42/41

Kohtuasi T-669/17: 25. septembril 2017 esitatud hagi – Hernando Avendaño jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

28

2018/C 42/42

Kohtuasi T-735/17: 31. oktoobril 2017 esitatud hagi – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

28

2018/C 42/43

Kohtuasi T-745/17: 14. novembril 2017 esitatud hagi – Kerkosand versus komisjon

29

2018/C 42/44

Kohtuasi T-754/17: 15. novembril 2017 esitatud hagi – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) versus komisjon

30

2018/C 42/45

Kohtuasi T-779/17: 30. novembril 2017 esitatud hagi – United Wineries versus EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

31

2018/C 42/46

Kohtuasi T-781/17: 30. novembril 2017 esitatud hagi – Kraftpojkarna versus komisjon

32

2018/C 42/47

Kohtuasi T-782/17: 30. novembril 2017 esitatud hagi – Wuxi Saijing Solar versus komisjon

33

2018/C 42/48

Kohtuasi T-783/17: 1. detsembril 2017 esitatud hagi – GE Healthcare versus komisjon

34

2018/C 42/49

Kohtuasi T-786/17: 4. detsembril 2017 esitatud hagi – BTC versus komisjon

35

2018/C 42/50

Kohtuasi T-789/17: 29. novembril 2017 esitatud hagi – TecAlliance versus EUIPO – Siemens (TecDocPower)

36

2018/C 42/51

Kohtuasi T-790/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – St. Andrews Links versus EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/52

Kohtuasi T-791/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – St. Andrews Links versus EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/53

Kohtuasi T-792/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – Man Truck & Bus versus EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

38

2018/C 42/54

Kohtuasi T-797/17: 6. detsembril 2017 esitatud hagi – Star Television Productions versus EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

39

2018/C 42/55

Kohtuasi T-798/17: 8. detsembril 2017 esitatud hagi – De Masi ja Varoufakis versus EKP

39

2018/C 42/56

Kohtuasi T-799/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Scania jt versus komisjon

40

2018/C 42/57

Kohtuasi T-800/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Brown Street Holdings versus EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE)

41

2018/C 42/58

Kohtuasi T-801/17: 6. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

42

2018/C 42/59

Kohtuasi T-802/17: 7. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

43

2018/C 42/60

Kohtuasi T-803/17: 7. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

43

2018/C 42/61

Kohtuasi T-804/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Stada Arzneimittel versus EUIPO (kahe vastastikku paikneva kaare kujutis)

44

2018/C 42/62

Kohtuasi T-808/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Pethke versus EUIPO

44

2018/C 42/63

Kohtuasi T-616/16: Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta määrus – FE versus komisjon

45

2018/C 42/64

Kohtuasi T-64/17: Üldkohtu 29. novembri 2017. aasta määrus – Lions Gate Entertainment versus EUIPO (DIRTY DANCING)

46


ET

 

Top