Help Print this page 

Document C:2018:042:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 42, 5. veebruar 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 42

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
5. veebruar 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 42/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 42/02

Kohtuasi C-401/17 P: Double ‘W’ Enterprises Ltd 30. juunil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-899/16: Double ‘W’ Enterprises Ltd versus Hispaania Kuningriik

2

2018/C 42/03

Kohtuasi C-468/17 P: Morton’s of Chicago Inc-i 3. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-223/15: Morton’s of Chicago versus EUIPO

2

2018/C 42/04

Kohtuasi C-520/17 P: X-cen-tek GmbH & Co. KG 30. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 28. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-470/16: X-cen-tek GmbH & Co. KG versus EUIPO

2

2018/C 42/05

Kohtuasi C-614/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 24. oktoobril 2017 – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego versus Industrial Quesera Cuquerella S.L. ja Juan Ramón Cuquerella Montagud

3

2018/C 42/06

Kohtuasi C-627/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Dunajská Streda (Slovakkia) 8. novembril 2017 – ZSE Energia a.s. versus RG

3

2018/C 42/07

Kohtuasi C-633/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) 10. novembril 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

4

2018/C 42/08

Kohtuasi C-640/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) 16. novembril 2017 – Luís Manuel dos Santos versus Fazenda Pública

5

2018/C 42/09

Kohtuasi C-661/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 27. novembril 2017 – M.A., S.A., A.Z. versus International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Iirimaa

5

2018/C 42/10

Kohtuasi C-665/17 P: Euroopa Komisjoni 27. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS jt versus Euroopa Keskpank

6

2018/C 42/11

Kohtuasi C-669/17 P: Trasta Komercbanka AS-i, Ivan Fursini, Igors Buimistersi, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA 28. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS jt versus Euroopa Keskpank

8

2018/C 42/12

Kohtuasi C-670/17 P: Kreeka Vabariigi 20. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-327/15: Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon

8

 

Üldkohus

2018/C 42/13

Kohtuasi T-460/14: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – AETMD versus nõukogu (Dumping — Taist pärinevate toiduks valmistatud või konservitud suhkrumaisi terad — Osaline vahepealne läbivaatamine — Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu muutmine — Liidu tootjaid esindav ühendus — Menetlusõiguste rikkumine — Kaitseõigused)

10

2018/C 42/14

Kohtuasi T-136/15: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Evropaïki Dynamiki versus parlament (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Pakkumuse esitamise ettepanekud, mis on seotud hankemenetlusega hõlmatud kõikide hanke osadega — Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine — Taotletud dokumentide ükshaaval ja konkreetselt uurimata jätmine — Avalikku julgeolekut kaitsev erand — Ärihuve kaitsev erand — Eraelu puutumatust kaitsev erand — Otsustamisprotsessi kaitsev erand — Üldine eeldus — Ebamõistlik töömaht)

11

2018/C 42/15

Kohtuasi T-164/15: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus parlament (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Sisseostetavad infotehnoloogiateenused parlamendile ning teistele liidu institutsioonidele ja asutustele — Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse — Pakkumuste hindamise kriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Lepinguväline vastutus)

11

2018/C 42/16

Kohtuasi T-314/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (Riigiabi — Pireuse sadama konteineriterminalide käitamiseks kontsessioonilepingu — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Riigiabi mõiste — Abi teatud majandustegevuse või teatavate majanduspiirkondade arengu soodustamiseks — Abi ergutavat mõju — Abi vajalikkus — Abisumma kindlaksmääramine)

12

2018/C 42/17

Kohtuasi T-497/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Oltis Group versus komisjon (Teadus- ja arendustegevus — Teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. — 2020. aasta raamprogramm (Horisont 2020) — Liidu teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute ergutamine ja kooskõlastamine raudteesektoris — Ühisettevõtte Shift2Rail loomine — Osalemiskutse — Kandidatuuri tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Võimu kuritarvitamine)

13

2018/C 42/18

Kohtuasi T-692/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – HTTS versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Lepinguväline vastutus — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)

13

2018/C 42/19

Kohtuasi T-712/15: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Crédit mutuel Arkéa versus EKP (Majandus- ja rahanduspoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõige 3 — Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve konsolideeritud alusel — Konsolideerimisgrupp, mille suhtes teostatakse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet — Keskorganiga püsivalt seotud asutused — Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 2 lõike 21 punkt c — Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 10 — Omavahendite nõue — Määruse nr 1024/2013 artikli 16 lõike 1 punkt c ja lõike 2 punkt a)

14

2018/C 42/20

Kohtuasi T-52/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Crédit mutuel Arkéa versus EKP (Majandus- ja rahapoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõige 3 — Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve konsolideeritud alusel — Konsolideerimisgrupp, mille suhtes teostatakse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet — Keskorganiga püsivalt seotud asutused — Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 2 lõike 21 punkt c — Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 10 — Omavahendite nõue — Määruse nr 1024/2013 artikli 16 lõike 1 punkt c ja lõike 2 punkt a)

15

2018/C 42/21

Kohtuasi T-114/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Delfin Wellness versus EUIPO – Laher (Infrapuna- ja saunakabiinid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Registreeritud ühenduse disainilahendused, mis kujutavad infrapuna- ja saunakabiine — Varasemad disainilahendused — Kehtetuse alus — Uudsuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 5 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Varasema disainilahenduse avalikustamine enne prioriteedikuupäeva — Määruse nr 6/2002 artikli 7 lõiked 1 ja 2 — Õigus olla ära kuulatud — Määruse nr 6/2002 artikli 64 lõige 1)

15

2018/C 42/22

Kohtuasi T-280/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – GeoClimaDesign AG versus EUIPO – GEO (GEO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk GEO — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime — Kirjeldavuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse nr 2017/1001 artikli 52 lõike 1 punkt a))

16

2018/C 42/23

Kohtuasi T-482/16 RENV: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Arango Jaramillo jt versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Hagi esitamise tähtaeg — Mõistlik aeg — Pension — 2008. aasta reform — Töösuhte lepinguline iseloom — Proportsionaalsus — Põhjendamiskohustus — Õiguskindlus — Vastutus — Mittevaraline kahju)

17

2018/C 42/24

Kohtuasi T-575/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Martinez De Prins jt versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Teenistujad — Töötasu — Kolmandates riikides töötavad Euroopa välisteenistuse töötajad — Personalieeskirjade X lisa artikkel 10 — Elamistingimuste eest makstava toetuse iga-aastane läbivaatamine — Otsus, millega vähendatakse Ghana elamistingimuste eest makstavat toetust 25 %-lt 20 %-le — Õigusvastasuse vastuväide)

17

2018/C 42/25

Kohtuasi T-577/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Campo jt versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Teenistujad — Töötasu — Kolmandates riikides töötavad Euroopa välisteenistuse töötajad — Personalieeskirjade X lisa artikkel 10 — Elamistingimuste eest makstava toetuse iga-aastane läbivaatamine — Otsus vähendada Montenegros elamistingimuste eest makstavat toetust 15 %-lt 10 %-le — Õigusvastasuse vastuväide)

18

2018/C 42/26

Kohtuasi T-592/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – HQ versus CPVO (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Tähtajaline leping — Pikendamata jätmise otsus — Ilmne hindamisviga — Hoolitsemiskohustus — Hea halduse põhimõte — Õigus olla ära kuulatud — Psühholoogiline ahistamine — Võimu kuritarvitamine — Vastutus)

19

2018/C 42/27

Kohtuasi T-602/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Karjääriarengu aruanne — 2012. aasta hindamine — Koostamine — Hindamisaruande lõpetamise otsuse tühistamise nõue)

19

2018/C 42/28

Kohtuasi T-611/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Trautmann versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Peretoetused — Õppetoetus — Personalieeskirjade X lisa artikkel 15 — Kohaldamise tingimused — Personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõige 1 — Korrapärane õppimine tasulise õppeasutuse päevases õppes — Personalieeskirjade artikkel 85 — Alusetult saadu tagastamine — Põhjendamiskohustus — Õigus olla ära kuulatud)

20

2018/C 42/29

Kohtuasi T-692/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Tähtajaline leping — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkt b — Lepingu ennetähtaegse ülesütlemise otsuse tühistamine — ELTL artikkel 266 — Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine — Uue otsuse vastuvõtmine lepingu ennetähtaegse ülesütlemise kohta — Tagasiulatuv jõud)

21

2018/C 42/30

Kohtuasi T-700/16: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Laboratorios Ern versus EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi SLIMDYNAMICS taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk DYNAMIN — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

21

2018/C 42/31

Kohtuasi T-703/16 RENV: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – CJ versus ECDC (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Tähtajaline leping — Ennetähtaegne ülesütlemine — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti b alapunkt ii — Etteteatamise kord — Vastutus — Mittevaraline kahju)

22

2018/C 42/32

Kohtuasi T-828/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – Consejo Regulador „Torta del Casar“versus EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi QUESO Y TORTA DE LA SERENA taotlus — Päritolunimetuse „Torta del Casar“ kaitse — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 2 lõige 2, artikli 3 lõige 1 ja artikli 13 lõige 1 — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 4))

22

2018/C 42/33

Kohtuasi T-912/16: Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus – RRTec versus EUIPO – Mobotec (RROFA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi RROFA taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk ROFA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

23

2018/C 42/34

Kohtuasi T-4/17: Üldkohtu 13. detsembri 2017. aasta otsus – Coedo Suárez versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Automaatselt pensionile jäämine — Nõue tuvastada, et invaliidsus on põhjustatud töökohustuste täitmisest — Kaebuse kvalifitseerimine — Mõistlik aeg — Eelnev mittenõuetekohane haldusmenetlus — Vastuvõetamatus — Vastutus)

24

2018/C 42/35

Kohtuasi T-217/11 REV: Üldkohtu 28. novembri 2017. aasta määrus – Staelen versus Euroopa ombudsman (Lepinguväline vastutus — Teistmisavaldus — Üldkohtu otsuse osaliselt tühistava Euroopa Kohtu hilisema kohtuotsuse tagajärjed — Uute asjaolude puudumine — Vastuvõetamatus)

24

2018/C 42/36

Kohtuasi T-252/15 R: Üldkohtu presidendi 29. novembri 2017. aasta määrus – Ferrovial jt versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Hispaania maksuõigusnormides ette nähtud abikava — Äriühingu tulumaksu käsitlev säte, mis lubab Hispaania ettevõtjatel amortiseerida firmaväärtuse, mis tuleneb osaluse omandamisest välismaises ettevõtjas — Uus halduslik tõlgendus — Hõlmamine välismaistes haldusettevõtjates otse osaluse omandamise suhtes kohaldatava korraga — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

25

2018/C 42/37

Kohtuasi T-902/16: Üldkohtu 27. novembri 2017. aasta määrus – HeidelbergCement versus komisjon (Tühistamishagi — Konkurents — Koondumised — Marché du ciment gris en Croatie — Décision d’engagement de la phase d’examen approfondi en application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 139/2004 — Acte non susceptible de recours — Ettevalmistav akt — Vastuvõetamatus)

25

2018/C 42/38

Kohtuasi T-907/16: Üldkohtu 27. novembri 2017. aasta määrus – Schwenk Zement versus komisjon (Tühistamishagi — Konkurents — Koondumised — Halli tsemendi turg Horvaatias — Määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkti c alusel tehtud põhjalikuma kontrollimenetluse algatamise otsus — Vaidlustamatu akt — Ettevalmistav dokument — Vastuvõetamatus)

26

2018/C 42/39

Kohtuasi T-148/17: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta määrus – Troszczynski versus parlament (Tühistamishagi — Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assistentide hüvitised — Alusetult makstud summade sissenõudmine — Osaline vastuvõetamatus — Otsuse tegemise vajaduse osaline äralangemine)

26

2018/C 42/40

Kohtuasi T-381/17: Üldkohtu 7. detsembri 2017. aasta määrus – Acsen versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi — Direktiiv 2011/35/EÜ — Aktsiaseltside ühinemine — Tühine ühinemine — Ühinemise täieliku tühisuse ja suhtelise kehtetuse eristamise puudumine — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine — Ilmselge vastuvõetamatus)

27

2018/C 42/41

Kohtuasi T-669/17: 25. septembril 2017 esitatud hagi – Hernando Avendaño jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

28

2018/C 42/42

Kohtuasi T-735/17: 31. oktoobril 2017 esitatud hagi – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

28

2018/C 42/43

Kohtuasi T-745/17: 14. novembril 2017 esitatud hagi – Kerkosand versus komisjon

29

2018/C 42/44

Kohtuasi T-754/17: 15. novembril 2017 esitatud hagi – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) versus komisjon

30

2018/C 42/45

Kohtuasi T-779/17: 30. novembril 2017 esitatud hagi – United Wineries versus EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

31

2018/C 42/46

Kohtuasi T-781/17: 30. novembril 2017 esitatud hagi – Kraftpojkarna versus komisjon

32

2018/C 42/47

Kohtuasi T-782/17: 30. novembril 2017 esitatud hagi – Wuxi Saijing Solar versus komisjon

33

2018/C 42/48

Kohtuasi T-783/17: 1. detsembril 2017 esitatud hagi – GE Healthcare versus komisjon

34

2018/C 42/49

Kohtuasi T-786/17: 4. detsembril 2017 esitatud hagi – BTC versus komisjon

35

2018/C 42/50

Kohtuasi T-789/17: 29. novembril 2017 esitatud hagi – TecAlliance versus EUIPO – Siemens (TecDocPower)

36

2018/C 42/51

Kohtuasi T-790/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – St. Andrews Links versus EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/52

Kohtuasi T-791/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – St. Andrews Links versus EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/53

Kohtuasi T-792/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – Man Truck & Bus versus EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

38

2018/C 42/54

Kohtuasi T-797/17: 6. detsembril 2017 esitatud hagi – Star Television Productions versus EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

39

2018/C 42/55

Kohtuasi T-798/17: 8. detsembril 2017 esitatud hagi – De Masi ja Varoufakis versus EKP

39

2018/C 42/56

Kohtuasi T-799/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Scania jt versus komisjon

40

2018/C 42/57

Kohtuasi T-800/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Brown Street Holdings versus EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE)

41

2018/C 42/58

Kohtuasi T-801/17: 6. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

42

2018/C 42/59

Kohtuasi T-802/17: 7. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

43

2018/C 42/60

Kohtuasi T-803/17: 7. detsembril 2017 esitatud hagi – Dermatest versus EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

43

2018/C 42/61

Kohtuasi T-804/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Stada Arzneimittel versus EUIPO (kahe vastastikku paikneva kaare kujutis)

44

2018/C 42/62

Kohtuasi T-808/17: 11. detsembril 2017 esitatud hagi – Pethke versus EUIPO

44

2018/C 42/63

Kohtuasi T-616/16: Üldkohtu 5. detsembri 2017. aasta määrus – FE versus komisjon

45

2018/C 42/64

Kohtuasi T-64/17: Üldkohtu 29. novembri 2017. aasta määrus – Lions Gate Entertainment versus EUIPO (DIRTY DANCING)

46


ET

 

Top